Hemtjänst i Kumla riskerar vite

|Stress, hög arbetsbelastning och personalbrist. Nu riskerar hemtjänsten i Kumla ett vite på 100 000 kronor av Arbetsmiljöverket om inget görs åt bristerna i verksamheten.

Kommunals skyddsombud har begärt flera åtgärder av kommunen för att arbetsbelastningen ska minska för hemtjänstpersonalen, berättar SVT Örebro. Bland annat har man krävt mer personal, fler korttidsvikarier och mer stressförebyggande arbete. De förslag till åtgärder som kommunen lämnade gjorde inte skyddsombudet nöjd. Därför gjordes en anmälan till Arbetsmiljöverket. Myndigheten gjorde en inspektion av verksamheten i mars.

Arbetsmiljöverket konstaterade personalbrist och hög arbetsbelastning. Kumla kommun riskerar därför 100 000 kronor i vite om inte flera åtgärder vidtagits före den 30 november.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Äntligen någon som reagerar på den underbemannade och stressiga situation som råder i Kumla Kommuns hemtjänst. Äldre och sjuka ska inte behöva bli drabbade för att det sitter inkompetent personal och styr verksamheten. Nej, cheferna skulle behöva ut och arbeta på fältet och få uppleva hur det är utanför Kommunhusets väggar. Hoppas att det svider i plånboken för Kommunens ansvariga.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-07-26. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.