Madeleine Andersson
Nattjobb. Foto: Madeleine Andersson

Högre ersättning för jourhelger

|Reglerna för jour i kommun och landsting/regioner ändras från 1 maj. Nytt är att akuta insatser endast ska utföras under jourpasset. Ersättningen på helger ändras också.

När Kommunals avtal med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, förlängdes ändrades även reglerna för jour, Bilaga J.

Nytt är att endast akuta insatser ska utföras under jourpasset. Jourersättningen förändras också. På helgen höjs den till 110 procent. Nytt är också att förhöjd OB-ersättning kommer att betalas ut natt mot helgdagsafton. En ny modell för beräkningen av ersättningen under jourpasset tas fram. Men alla avtalstexter är inte klara än.

Här svarar Jeanette Hedberg, tf biträdande förhandlingschef på SKL, på några frågor om jour.

Vilka ändringar är det i Bilaga J?

–  Det nya är att tiden mellan klockan 00 och 06 har fredats för jour. Under den tiden ska enbart akuta insatser göras. Enstaka planerade insatser kan förekomma mellan klockan 00 och 06 förutsatt att ett lokalt kollektivavtal har tecknats. Arbete förläggs före och efter 00 – 06. Ändringen har gjorts utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.  

Innebär det här att det blir färre jourtimmar?

– Det går inte att ge något generellt svar på frågan eftersom det ser så olika ut hos olika arbetsgivare.

Kommer arbetstiden vara den samma?

– Det går inte att ge något generellt svar på frågan eftersom det ser så olika ut hos olika arbetsgivare.  

Blir det timlön hela natten?

– Det betalas ut en sammanvägd lön och jourersättning per timme. Den betalas ut som månadslön för alla som har en anställning på tre månader eller längre. Övriga får ersättning utbetald per timme.

Blir den samma ersättning för timavlönade som för månadsavlönade?

– Lönen sätts individuellt och differentierat utifrån samma principer som för månadsavlönade.  

Många läser bilaga J, så att om man jobbar 8 timmars jourpass, då får man betalt för 4 timmar?

– Ersättningen är en sammanvägning av lön och jourersättning. Nu har vi satt en procentsats på den sammanvägda tiden för att tydliggöra vilken ersättning som utgår.

Men många ser det som man får betalt för halvtiden och sedan ersättning?

– Det är precis det som är skälet till att vi tydliggör vilken ersättning som faktiskt utgår.

Är ersättningen förändrad?

– Konstruktionen i sig är inte förändrad, men det är tydliggjort vilken ersättning arbetstagaren får. 

Vad har höjts?

– Eftersom jourersättningen utges i form av en procentsats på lönen så förändras den när medarbetarna får löneökningar. Jourersättningen på helgen har höjts från 100 till 110 procent.

Förändras OB-tilläggen?

– Förhöjd OB- ersättning natt mot helgdagsafton kommer också att betalas ut, så var det inte tidigare. Tidigare betalades förhöjd OB- ersättning enbart ut natt mot helgdag.

Hur höjs OB-tilläggen?

– OB- tilläggen höjs med 2,2 procent för 2017.

Får Kommunals medlemmar bättre betalt på natten när de jobbar jour?

– Ja, i och med att jourersättningen som betalas ut under helger höjs. Även OB- tilläggen höjs.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Som det är nu så räknas halva TIDEN under jourpasset, alltså jobbar jag jour mellan 2200-0600 så räknas bara 4 timmar av det i min TID. Kommer det att ändras? Jag vet att ob/nattersättning ges för alla timmar men det är den faktiska tiden som jag undrar över. Eftersom tiden inte räknas fullt ut.

Kommer hela journatten räknas in i tjänstgöringsgraden?

Hej
Omfattar det även oss som har beredskap . T.ex så jobbar jag till kl 23:00 på en vardagkväll, har sedan beredskap till kl 07:00 . På helgen till 21:00, sedan beredskap till 08:00, helgmorgon

Hur blir det för oss som jobbar för oss som jobbar inom privata , Är det samma som gäller även för oss.???? Vi har idag jour från 22-07 ????

Inom privat verksamhet gäller samma avtal som tidigare. Men flera avtal kommer att förnyas i år, det kan innebära förändringar. Följ avtalsläget på ka.se

vi som jobbar ständig natt får vi högre ob också

Det förhöjda tillägget gäller alla som jobbar natt mot afton och omfattas av Kommunals avtal med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-05-19. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.