Arbetsmiljöverket
Peter Burman. Foto: Arbetsmiljöverket

Hot och våld inom LSS kartläggs

|41 procent av alla anmälda arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro för personal inom LSS och HVB-hem har sin grund i hot och våld, enligt Arbetsmiljöverket.
Myndigheten ska under tre år kartlägga hot och våld i branschen.

– Det är en stor nationell tillsynsinsats vi gör, som är befogad eftersom det är en stor problematik i den här branschen, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket.

KA skrev nyligen om just hot och våld i funktionshinderomsorgen. Vår granskning visade att anmälningarna om hot och våld ökat med 57 procent på fem år.

– Hot- och våldsproblematiken är omfattande. Oavsett om du är på ett HVB-hem eller ett LSS-boende så jobbar personalen i väldigt utsatta situationer, säger Peter Burman.

Arbetsmiljöverkets tillsyn som alltså gäller LSS-boenden och HVB-hem kommer att omfatta närmare 800 inspektioner över hela landet inledningsvis.

Arbetsmiljöverket ser inga brister i lagar och föreskrifter utan de vill peka på arbetsgivarnas ansvar för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

– Det handlar om att arbetsgivarna behöver skärpa upp sitt arbete för att kunna se riskerna för hot och våld och kunna hantera dem.

En sammanställning av djupstudier som verket har gjort i sju fall av hot och våld i vård- och omsorg visar där på brister just vad gäller arbetsgivarnas riskbedömning och bristfälliga rutiner för tillbud och åtgärder mot hot och våld.

Vad hoppas ni på att den här treåriga insatsen ska leda fram till?

– Genom att få igång arbetsgivarna och få dem att fokusera på det här så hoppas vi att medarbetarna på HVB-hem och LSS-boenden ska få en tryggare arbetsmiljö där man kan känna sig trygg på jobbet. Men också att den faktiska risken för att råka ut för hot och våld har minskat, säger Peter Burman.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Inget nytt att hvb hem samt vårdar behandlare har fårr värre arbetsmiljö sedan 90 talet får även gälla slutenvården inom psykiatri, ich beronede vård , på få enheter som finns kvar,,,
För typ verksamheten skall fungera behövs fler anställda och god utbildning inom yrketsområdet,,
Ingen skugga faller på de anställda utan detta handlar om organisation ,
Det bli svårt arr rekrytera till denna typ av jobb , äcen de låga lönerna och socialpsyktskt stress, utgör enorma risker för att personalen blir själva sjuka , pga den eftersatt hwt som pågått sedan 90 talet,

Farliga jobb

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-05-01. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.