Hot och våld problem för kommunalare

|Hot och våld är fortfarande ett stort problem för kommunalare. För skötare och boendestödjare ligger det bakom nästan varannan anmäld arbetsolycka. Störst är problemen i Dalarna, Östergötland och Örebro län.

Det visar en rapport från det partägda försäkringsbolaget Afa som handlägger ersättning för arbetsskador. Precis som tidigare är det personer som arbetar i så kallade kontaktyrken, alltså som jobbar med människor, som är mest utsatta.

Kvinnor är generellt mer drabbade än män. Bland undersköterskor och personliga assistenter är det strax under 30 procent av de anmälda arbetsolyckorna som handlar om hot och våld.

LÄS OCKSÅ: Här är vittnesmålen i #metoo

Men skötare, vårdare och boendestödjare, som bland annat arbetar med missbruksvård eller inom psykiatrin, toppar listan. Där ligger hot och våld bakom varannan arbetsplatsolycka. Vanliga beskrivningar i anmälningarna är: ”Aggressiv patient slog mig i ansiktet” och ”Behövde låsa in mig efter hot från utåtagerande patient”.

Afa:s statistik visar samtidigt att de regionala skillnaderna är stora. I Dalarnas län och Örebro län är det mellan 20 och 32 procent av alla anmälda olycksfall som handlar om hot och våld. I Norrbottens län ligger siffran på mellan 10 och 14 procent.

I vissa län har problemen minskat medan de ökar i andra och Afa pekar på att det är viktigt med ett förebyggande arbete på arbetsplatserna.

LÄS OCKSÅ: Sextrakasserier tas inte upp i fackliga utbildning

KA har flera gånger rapporterat om hur Kommunals olika yrkesgrupper utsätts för hot och våld på jobbet. Så sent som i somras presenterade Kommunal en rapport som visade att nära var fjärde undersköterska varje vecka utsätts för hot och våld av brukare inom äldreomsorgen.

Läs mer om statistiken här.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Detta är för jävligt att inte få vara ifred på sitt jobb,bli utsatt för hot och våld .
Detta har förekommit ända sedan i början på 70/80 talet.
Och det är för jäkligt att kommunalare mfl ska bi så utsatta.
Tycker det ska vara straff för det här.I den mån det går.
Sex trakasserier borde tas upp på facklig utbildning. Det är ju jätte viktigt.
Kommunal nu får ni visa vad ni går för.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-02-08. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.