Hot och våld ska inte vara vardag

|Arbetsgivare, fackförbund och skyddsombud måste tillsammans sätta stopp för den negativa spiralen med ökningen av hot och våld i funktionshinderomsorgen, skriver Susanna Lundell.

Hot och våld är en del av många yrkesgruppers vardag. Såväl bussförare som räddningstjänst och vårdpersonal utsätts ibland för våld när de arbetar. Många av de yrkesgrupper som drabbas är medlemmar i Kommunal. En grupp som man inte läser om så ofta i detta sammanhang, är de som arbetar inom funktionshinderomsorgen. Att få en smäll på käften, bli kallad glåpord eller bli hotad till livet med en kniv är för många en del av vardagen på jobbet, något som av flera andra yrkesgrupper skulle anses som helt oacceptabelt har här blivit något som de anställda räknar med kan hända.

En granskning som KA har gjort visar att hot och våld inom funktionshinderomsorgen har ökat med 57 procent under de senaste fem åren. Samtidigt vittnar många skyddsombud om att detta bara är toppen av ett isberg och att antalet drabbade egentligen kan vara ännu större. Det är en alarmerande utveckling som måste stävjas.

Kanske är det så att den som söker sig till yrken som dessa väljer det för att de vill ta hand om andra. Arbetsmiljöverket menar att det kan vara en anledning till att de anställda ”sätter sig själv i andra rummet” och att hot och våld därför normaliseras och blir en del av arbetslivet. Om man är en omhändertagande person, kanske man tror att något är normalt som troligen inte skulle accepteras av andra yrkesgrupper.

Flest anmälningar till Arbetsmiljöverket om våld och hot kommer från gruppboenden där de anställda arbetar med personer som har psykiska funktionsnedsättningar. Och även om det inte går att helt gardera sig mot att hotfulla eller våldsamma situationer uppstår, så går det att förebygga problemen med en tillräcklig bemanning, bra lokaler och genom att arbetsgivaren ser till att personalen inte är för stressad och pressad samt har rätt utbildning.

Nu måste arbetsgivare, fackförbund och skyddsombud ute på arbetsplatser i hela landet tillsammans sätta stopp för den negativa spiralen med ökningen av hot och våld i funktionshinderomsorgen. Det förebyggande arbetet är en nyckel i att lyckas och det är också viktigt för att kunna vara attraktiva arbetsplatser i framtiden.

 

Illustration: Magnus Bard

Detta är en ledare. Det betyder att åsikterna i texten är ledarskribentens egna.

Kommentarer

Självklart är det alltid oacceptabelt med hot och våld men det får inte överdrivas! Dessutom är det ju många brukare som råkar ut för olämplig personal. Personalen måste vara lämplig för sitt jobb och det måste finnas tillräckligt med personal så att man undviker hot och våld i så stor utsträckning som möjligt!

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-04-25. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.