Hur kan jag gå vidare efter trakasserier?

|Jag fick ett nystartsjobb, men råkade där ut för upptrappat psykiskt våld, trakasserier, hot om uppsägning, förlöjligande och offentligt hån med mera. Jag jobbade 50 procent och var sjukskriven 50 procent. Sedan blev jag skriftligt uppsagd, men de ville ändå att jag skulle fortsätta arbeta både flera timmar och flera veckor framåt. Nu är jag nedbruten, skadad och med sämre psykisk och fysisk hälsa. Efter att ha lämnat arbetsplatsen ringde jag upp arbetsgivaren/chefen/arbetsledaren och meddelade att jag nu var 100 procent sjuk och att mitt mål om 100 procents lönearbete var förbi. Då fick jag frågan om jag nu sagt upp mig själv. Jag svarade nej, men meddelade att jag blivit 100 procent sjuk efter trakasserierna. Jag har anmält det hela till Arbetsmiljö­verket. Vad kan och bör jag göra nu? Anmäla arbetsskada till Försäkringskassan? Gå vidare juridiskt?
/Tacksam för råd

SVAR: Utifrån din beskrivning bör du definitivt anmäla det skedda som arbetsskada till arbetsgivaren, som sedan anmäler till Försäkringskassan. Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att anmäla skador, men vägrar arbetsgivaren kan du också själv anmäla direkt till Försäkringskassan. Om du även vill ha arbetsskadeersättning måste du utöver anmälan göra en skriftlig ansökan om livränta. Försäkringskassan tar då ställning till om du har förlorat inkomst till följd av arbetsskadan och om din förmåga att skaffa inkomst är nedsatt i minst ett år framöver. Det måste alltså finnas en prognos från läkare om att du till exempel kommer att vara sjukskriven minst ett år framöver. Det räcker inte att ha haft en längre sjukskrivning eftersom bedömningen är framåtblickande. Först när dessa kriterier är uppfyllda prövar Försäkringskassan i sak om det är fråga om en arbetsskada. För att man ska ha rätt till ersättning krävs att övervägande skäl talar för att sjukskrivningen beror på skadliga faktorer i arbetet. 

Du beskriver allvarliga händelser med psykiskt våld, trakasserier och förlöjligande. Det krävs i regel relativt stark bevisning utöver den försäkrades egen berättelse, som dokumentation och vittnesuppgifter, för att en skada till följd av kränkande särbehandling ska godkännas. Kontakta din lokala avdelning i facket för hjälp med anmälan, utredning av ditt ärende och om du behöver rättshjälp. 

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2017-03-21 16:39