Hur ofta får arbetsgivaren beordra mig att jobba?

|Min arbetsgivare har metoden att beordra in den första som svarar i telefon. Eftersom jag brukar svara i min telefon blir det ofta jag. Finns inga regler för hur arbetsgivare ska fördela arbetspass på inbeordring? Ska de inte ta hänsyn till hur mycket somliga jobbar? Kan de bryta mot arbetstidslagen utan att det blir konsekvenser? Jag är anställd på ett universitetssjukhus och det är i princip omöjligt att säga nej, såvida man inte är sjuk förstås. Eller om man struntar i att svara i telefon. Men då riskerar jag å andra sidan att få dåligt rykte på arbetsplatsen.
/En utarbetad undersköterska

SVAR: Vad jag förstår av dina frågor blir du inbeordrad att arbeta utöver ditt fastlagda schema. Det finns inga regler för hur arbetsgivaren ska fördela arbetspass vid inbeordring, men reglerna i arbetstidslag­en ska följas liksom det kollektivavtal du omfattas av. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljöverket ska arbets­givaren regelbundet undersöka och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Kontakta ditt lokala Kommunal för att få hjälp och stöd!

Mikael Lundberg, 
ombudsman på Kommunal

 

Illustration: Felicia Fortes

Kommentarer

Ofta i frågespalten hänvisas medlemmen att kontakta sitt lokala fack med spörsmålet..varför tror Ni medlemmen skrivit till KA? Jo..därför att det lokala facket inte kan/vet nåt !
Om man inte kan få stöd/hjälp/rådgivning från sin sektion i en fråga så söker man kunskap annorstädes..men..hänvisas tillbaka till en som inte kunnat svara..
Detta är för många mycket frustrerande och man undrar i sitt stilla sinne vad den gaanska så höga månadsavgiften går till..?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-07-12. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.