Hushållsarbetare ska få veta villkor

|Arbetsgivare ska upplysa hushållsarbetare om deras anställningsvillkor. Det föreslår regeringen och går därmed LO:s tidigare krav till mötes.

I höstas skrev LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson en debattartikel där han ställde krav på att anta International Labour Organizations, ILO, riktlinjer för att göra livet bättre världens hushållsarbetare, vilket KA rapporterat om.

Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss att Sverige ska ansluta sig till ILO:s konvention för hushållsarbetare. Att Sverige gör en lagändring innebär att rättigheterna stärks för hushållsarbetare. Det innebär att den som arbetar i någons hem ska ha rätt till att få skriftlig information om sina anställningsvillkor.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2018-06-14 13:18