Individuell lön?

|Individuella löner blir allt vanligare. En del tycker det är bra, andra dåligt. Vad tycker du?

Kommentarer

Bra relation med chefen är A och O för att få ett okej lönepåslag. Tyvärr är det ju så att vid nyanställningar så kommer det in folk utifrån med arbetslivserfarenhet från annan kommun och de kan därmed förhandla sig till en mycket högre lön än den som jobbat i samma kommun under många år. De som varit kommunen trogna gick in på en låg lägstalön om man jämför med idag. De har alltså halkat efter och har inte en chans att komma ikapp löneutvecklingen som finns på arbetsmarknaden, såvida de inte byter arbetsgivare/kommun. Enda sättet att få upp sin lön genom förhandling är genom att byta kommun/arbetsgivare. På så vis försvinner erfarenhet och kompetens från kommunen. Man undrar hur arbetsgivaren tänker om detta.

Självklart ska det vara samma lön för alla. Men så är det inte i dag. Nej. Idag ska man helst av allt vara undersköterska för att vara attraktiv hos arbetsgivaren. Och sist men inte minst så ska man också vara flexibel. Slopa dessa individuella löner.

Innan jag började på mitt nuvarande jobb i ett LSS-boende var jag kritisk till individuella löner. Nu är jag fullständigt övertygad om att det är rätt. På mitt jobb finns det kollegor som är enormt kunniga och engagerade. Dom jobbar hårt, är positiva och kommer med förslag och idéer. Dom är omtyckta av kollegor, boende och ledning. Dom sprider trivsel omkring sig. Det finns å andra sidan kollegor som är okunniga, oengagerade, aldrig kommer med idéer, aldrig frivilligt tar på sig en arbetsuppgift. Dom tar varje chans till att sitta ned i fåtöljen medan andra jobbar hårt. Det är också dom som är kritiska till det mesta inklusive de boende. Dom sprider otrivsel omkring sig. Dom gör heller ingen ansträngning att utvecklas, eller att hitta ett arbetsområde där dom kan göra en insats.

Det finns inte en chans att de båda helt olika kategorierna ska ha samma lön. Givetvis ska den som inte kan jobbet få stöd för att lära sig det, men om inte viljan finns så går det inte.

Det byts alldeles för ofta chefer inom offentlig sektor. För att individuella löner ska funka.
Och det måste vara ett nära ledarskap vilket också är allt för sällan.Det går åt alldeles för mycket tid till möten och administration för chefer för att man skall kunna bli bedömd.
Cheferna måste se varje individ när det är individuell lönesättning.
Många vill inte ha det längre.

Ja det är ett bra verktyg för AG att få tyst på människor som har en avvikande åsikt. Engagemanget på jobbet lönesätts inte utan det är förhållandet till chefen som är det viktigaste. Det kan väl inte vara så illa att även facket tycker att vi ska "hålla Käft". En organisation med bara ja sägare blir en tyst och rädd organisation. Stoppa vansinnet, NU

Det slår orättvist hela tiden. Ligger man dåligt till hos chefen så märks det på lönen. Den som fjäskar och inte gör så mycket får mest. Den som aldrig fjäskar ligger på låg lön år efter år. Bort med individuella löner så blir även arbetsklimatet som förr tillbaka. Trevligt igen.

Jag har nu varit inne hos min chef och fått reda på min lön. Den här gången blev jag mycket besviken. Vår chef är ny hos oss och hade våran arbetsledare till hjälp( Hon tycker inte om mig och mitt sätt att jobba) Detta påverkar min lön. Fastän jag är / kan vara på alla ställen på våran arbetsplats. Bort med individuella löner.

Processen kring individuell lönesättning tar mycket tid i anspråk. Lönesamtal och möten om kriterier tar utrymme från huvudarbetsuppgiften.
Det är en bestraffnings/belöningssystem som används vid individuell lönesättning. Även effektivt vid uppfostring av hundar! Men hur påverkas en grupp människor av detta belöningssystem? Om avundsjuka blommar upp förvånar det mig inte. Även rädsla. Hur kan detta gynna det lagarbete som krävs på många arbetsplatser inom kommunen? Arbetstagarna blir konkurrenter istället för samarbetspartners.
När arbetsgivaren får spela med våra löner skapas ett onödigt starkt maktinstrument. Löntagarna som grupp blir svagare, liksom känslan för facket. Det politiska styret i kommunen är socialdemokratiskt, trots detta så minskar man delaktighet och inflytande från fackförbunden.
På individnivå kan den enskilde drabbas. Genom de luddigt utformade lönekriterierna ges utrymme för godtyckligt agerande av arbetsgivaren. I värsta fall legitimeras särbehandling.
En negativ människosyn är vad det individuella lönesystemet bygger på. Utgå istället från att de flesta människor vill göra så gott dom kan. Skillnad i lön bör baseras på erfarenhet, funktion och ansvar.
Ge oss lika lön för lika arbete. Det ger oss professionalitet, engagemang och framsynthet.

Induviduell lön kan vara bra inom vissa yrken men inom vård och omsorg är det svårt för det bir aldrig rättvist. Hur vet chefen eller cheferna hur vi arbetar ute på "fältet" egentligen? Tycker också att det kan bli lite avundsjuka mellan kollegor som är ganska onödig att ha i ett arbetslag. Nej lika löner, tack!

Ingen ide att kommenetra eller tycka, facket lyssnar ändå inte på sina medlemmar. Dessa insändare talar sitt tydliga språk men inte blir det någon förändring för det.
Även jag reagerar på att fackligt aktiva så ofta toppar löneligan trots att de har en hel del arbetsfrånvaro pga fackligt arbete ( vilket är hekt ok) men de kan ju rimligtvis inte utvecklas i arbetet som USK vilket i sig ska ge högre lönepåslag. Eller är det så att det fackliga arbetet är mer meriterande?

Håller med signaturen besviken. På min arbetsplats skiljer det mer än 6000 mellan den som är lägst respektive lägst lönesatt. "Ovanligt" nog var det det fackliga ombudet som ligger i topp. Ännu ett ombud som sitter i knät på chefen, men ingen reagerar nämnvärt. Det är väl bara att vårt tids ideal tänk-på-dig-själv-först flyttat in i arbetarrörelsen.

Jag tar på mig mer arbetsuppgifter än de flesta och får höra att jag är effektiv men fick ändå en höjning under snittet för lönepotten. Man ska vara bra på att framhålla sig själv och framförallt bygga en vänskapsrelation med chefen om man vill kamma hem mer än de andra.

Tack för en bra insändare. Bland det bästa jag läst. Så har jag tyckt hela tiden. Särbehandling förekommer, ja. Har jag själv råkat ut för med en såkallad chef. Dom vill inte ha bra arbetsmiljö i vården. Att personalen ska trivas och må bra, som det var förut med lika lön för samma jobb. Hur ska man kunna trivas då. Omöjligt.

Skriv din kommentar