Andreas Sellstedt.
Andreas Sellstedt.

”Individuell lön splittrar oss”

|Individuell lön leder till orättvisa lönesättningar där administrativa sysslor värderas högre än omvårdnadsarbetet. Låt oss hitta en bättre lönemodell, skriver Andreas Sellstedt.

Alla vill att lönen ska vara rättvist fördelad och att vi ska få vår beskärda del för vår insats. Tanken är att individuell lön ska leda till en högre lönespridning, löneutveckling, större motivation och en rätt­visare fördelning. Och det låter ju bra! Problemen med den individuella lönesättningen i äldreomsorgen är dock många och av sådan allvarlig art att den inte kan vara en seriös lönemodell för framtiden.

En förutsättning för att modellen ska fungera är att chefen på ett korrekt sätt kan uppskatta personalens prestationer. Det förutsätter att chefen faktiskt möter omvårdnadspersonalen. Det sker i vissa verksamheter, men i andra inte alls. 

I den individuella lönesättningen fördelas lönepåslagen mellan omvårdnadspersonal från en gemen­sam pott, där varje anställd genererar en viss summa. Det betyder att två grupper med samma antal anställda får samma lönepott, oavsett deras prestationer. Att lönefördelningen tas från en fast pott innebär att ett högre lönepåslag blir på bekostnad av kollegerna. 

Det innebär också att om mina kolleger får högre omdömen och lönepåslag tas det från min lön. Det ger en ohälsosam konkurrens där man inte uppmuntras att lyfta varandras prestationer eller hjälpa varandra, då det i praktiken blir ekonomiskt missgynnsamt.

Det krävs också tydliga kriterier och mål som personal kan sträva efter att uppnå och som chefer kan använda vid utvärdering. I äldreomsorgen är det svårt att konkretisera en god arbetsprestation i fasta, mätbara mål. Den goda prestationen uppstår i interaktionen mellan omvårdnadspersonal och brukare. De enda mätbara kriterier som kommunen kan gå efter är saker som skicklighet vid dokumentation eller om personalen tagit på sig administra­tiva sysslor – som är lättare att mäta. Konsekvensen blir att administrativa sysslor värderas högre än det diffusa och svårmätbara omvårdnadsarbetet. 

Äldreomsorgen är till sin natur utformad på ett sätt som omöjliggör en rättvis individuell lönesättning. Att vi ändå har det leder till godtyckliga lönesättningar, uppgivenhet inför diffusa eller orealistiska kriterier, en ohälsosam konkurrens mellan personal, splittrade arbetsgrupper, orättvisa löne­utvecklingar och en rädsla för att vara ”obekväm”. 

Landets kommuner bör se över hur den individ­uella lönesättningen fungerar i praktiken och – om möjligt – teckna lokala avtal med arbetstagarorganisationer för att hitta ett fungerande alternativ till dess att de centrala parterna enats om en bättre lönemodell. 

 

Andreas Sellstedt

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentarer

Individuella löner bör avskaffas i Kommunal.Inom vårt arbetsområde Vård - och omsorg jobbar vi i team men
individuella löner motverkar samarbete och föder konkurrens. Lika lön för lika arbete borde vara ett självklart ställningstagande från Kommunal.

Jag håller helt med det som Andreas Sellstedt skriver och kan också bekräfta att det går till så som Majvor Karlsson skriver i sim kommentar. Du kan vara hur duktig som helst i din roll som undersköterska, det ända man får höra är att det ingår i arbetet och ger inte något extra betalt. Däremot är allt administrativt vid sidan om väldigt viktigt för det kan ge en extra liten peng. Men det administrativa går ut över omsorgsarbetet ibland och man får lätt känslan av att själva arbetet som undersköterska inte är så viktigt men någon måste faktiskt göra det också. Det är för våra vårdtagare/brukare vi jobbar. Stress och irritationer personalen emellan uppkommer oftast för att man försöker vara på två ställen samtidigt eller lägger över sitt jobb i vården på sin kollega för att man ska hinna med att vara duktig med sina administrativa uppgifter för det är dessa som räknas högst.

Det är väl bättre att man har en stege som man klättrar på för varje år.
Som går åker man upp ett trappsteg,rättvist.
Det var bättre tidigare med denna sk stege..
Mindre stress och personal mådde bättre ,rättvisare löner också.

Jag håller med dig. Stegen var mycket rättvisare så länge inte arbetsgivaren har något bra sätt att värdera mig i mitt omsorgsarbete. Plus att man kunde känna att man faktiskt fick något för sin erfarenhet. Har man jobbat många år ska man tjäna mer än någon som kommer helt ny. Löneutvecklingen är ett skämt.

Håller med Andreas Sellstedt helt o hållet. Dagens individuella lönesättning är väldigt orättvis. Spelar ingen roll hur bra jag är på omvårdnadsarbetet, spelar ingen roll hur mycket jag angagerar mig för brukarna ska ha det så bra som möjligt, spelar ingen roll hur bra jag är att tackla individuella egenheter hos brukarna. Allt man gör hör ju till omvårdnadsarbetet o det prioriteras inte i lönesättningen. Nej det är Det administrativa, det är möten o projekt mm mm som prioriteras. Men arbetet på avd, omvårdnaden o brukarnas bästa måste tillgodoses även medan någon är på möte el gör något annat som inte hör till omvårdnadens arbetsuppgifter. Det måste finnas ett mer rättvist lönesystem.

Förstår inte problemet. Om det är de administrativa bitarna, möten och projekt som prioriteras så är det väl det du ska fokusera på om du vill ha en bra lön?
"Brukarnas bästa" behöver inte alls tillgodoses utan det handlar bara om en miniminivå som måste uppnås och det är med det som grund som verksamheterna budgeteras. Allt därutöver blir gratisarbete och bortkastad energi. Tyvärr måste man resonera så krasst. Alternativet är att få in vårdarbete i lönekriterierna och dessutom få ut cheferna i verksamheten.
Individuella löner finns även i andra områden inom kommunerna. Som t.ex. socialförvaltning i yrken som kräver undersköterskeutbildning, som skötare, boendestödjare behandlingsassistenter m.fl. Det gäller ju oss också.

Individuella löner i vården är den i särklass största orsaken till varför personalen stressas sönder. Med tarifflöner slipper personalen stressa och visa sig stresstålig inför den lönesättande chefen. Jag förstår inte varför Kommunal vill ha individuella löner när det mosar arbetsmiljön.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-04-20. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.