Inget tvång i demensvården

|Det blir ingen ny lagstiftning om tvång i demensvården. Regeringen backar och drar tillbaka sitt förslag från i höstas.

Så sent som i november var regeringen och Socialdemokraterna överens om att tillåta vissa tvångsåtgärder inom demensvården. Syftet var att komma ifrån dagens situation, där personal som låser dörren för att skydda demenssjuka patienter bryter mot lagen.

Förslaget om att öppna för tvångsåtgärder har fått tung kritik från flera remissinstanser, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Nu backar regeringen och meddelar att det inte blir någon lagändring. Motiveringen är att personalen inom demensvården blivit bättre på att hitta andra metoder än tvång. Att lagstifta om tvångsåtgärder skulle riskera att motverka den utvecklingen, menar regeringen.

Socialdemokraterna är också med på att förslaget dras tillbaka, enligt ett pressmeddelande från socialdepartementet.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Tvång inom demensvården ska inte handla om att låsa in folk. Det ska handla om att hitta lösningar på den verkliga problematiken inom demensvården. Vad ska personalen som ansvarar för omvårdnaden göra när den demenssjuka vägrar tvätta sig eller duscha på 3 månader? Vad ska personalen göra när den demenssjuka inte vill byta sin fulla blöja? Vad ska personalen göra när den demensjuke vägrar ta sin livsviktiga medicin? Vad ska personalen göra när den demenssjuke envist vill gå och hälsa på sina morföräldrar klockan 3 en vinternatt när det är -19 grader ute? Ska personalen då låta den demenssjuke leva i missär? Ska personalen låta den demenssjuke hoppa över sin insulin dos, sina Waran tabletter? Ska personalen släppa ut den demenssjuke i vinternatten för att besöka sina morföräldrar?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2013-02-25 14:47