Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal.
Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal.

Juholts bidragsjobb upprör Kommunal

|Kommunals ordförande Annelie Nordström sågar Håkan Juholts positiva inställning till bidragsjobb enligt SNS-modellen.
-- Det är fler ordinarie vård- och omsorgsjobb som behövs, säger hon upprört.

SNS brukar kallas direktörernas ABF. Deras konjunkturråd presenterade i januari förslag till ”strukturella reformer” för svensk ekonomi. Högst upp på listan stod något som de kallar ”välfärdsjobb”. Det betyder inte någon utbyggnad av välfärdsektorn, som man från SNS ofta varit motståndare till. SNS:s har traditionellt stått för en närmast nyliberal syn.
SNS ”Välfärdsjobben” handlar om att arbetslösa ”som får sin försörjning av samhället” måste ”utföra välfärdsuppgifter som annars inte skulle bli gjorda”.

När Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt och ekonomiskpolitiska talesman Tommy Wadelich på DN-debatt presenterade politik för ”full sysselsättning” fanns inte ett ord om satsningar på fler jobb inom skola, vård och omsorg. Däremot vill de pröva SNS ”välfärdsjobb”.
– Det är anmärkningsvärt, säger Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström, om s-ledarna positiva syn på SNS-idén.

Tanken på att införa nya lågt betalda tvångsjobb upprör henne.
– Jag blir närmaste besviken över att de överhuvudtaget tar upp den tråden, säger hon. Det är absolut inte det som välfärdssektorn behöver. Det som behövs är väldigt många fler ordinarie anställda med goda kunskaper.
Enligt henne måste jobben inom vård och omsorg bli mycket attraktivare.
– Idag är det alldeles för hög arbetsbelastning och för dåliga arbetsförhållanden.

Om man ska använda jobben i välfärdssektorn som arbetsmarknadspolitisk åtgärd föredrar hon modellen med plusjobb.
– De var en alldeles utmärkt arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Men först på vår önskelista flera fasta ordinarie jobb.
Är en viktig skillnad att plusjobb betalades med avtalsenlig lön?
– Ja, precis nu talas det om ersättning enligt socialbidragsnormen. Till och med under a-kassenivån, det är uppseendeväckande.
Hon är också upprörd över synen på kommunalarnas jobb inom SNS.
– Det står att ”välfärdsjobben” ska finnas i ”okvalificerade branscher” som personlig assistans. Då vet man inte mycket om vad personlig assistans är. Okunskapen är otroligt stor inom SNS.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Tack för att ni säger ifrån till denna ickesocialist som bryter sina partistadgar, kapitel 1, första stycket.

Vad vi nu ser är två infiltratörer som tävlar om att prata bredvid mun. RUT och RUT började de med, Håkan och Tommy. Sen vapen till Libyen innan vi förstod vad som var i görningen där. Sen detta. Ta upp detta ideologibrott!!!

välfärdsjobb, nödvändiga för ett fungerande samhälle , skall inte anses som mindre värda.. lönen skall vara marknadsmässig något A_B lag , det ska inte finnas, det räcka med att välfärden inte är till för sjukdoms drabbade som numera pga rehab k hamnat i det skapade etterstupat, drabbar främst kvinnor ! och lågavlönade.. många har utbildning men fler kan gärna utbildas.. men detta förutsätter att dessa jobb värderas ger lönsam avkastning.. annars så kommer ingen och se dessa viktiga välfärdsjobb som jobb....
alla de yrkesgrupper som finns inom välfärden borde lägga ner jobbet en vecka.. då får se hur kul det blir.. under strejken 2003 , ansågs detta som en samhälls farlig strejk av politikerna, men det har visat sig ha klen inverkan på löneutvecklingen ( förlåt avvecklingen)
Vad står alla detta för , ställ politikerna av alla färger mot väggen..
ruta tre blir väl återställa en del av avvecklingen av välfärden, som fått stora samhälls konsekvenser främst för sjukdoms drabbade och arbetslösa.. ja de har blivit en grupp pga rehab K som den utvecklandes. riktiga jobb och riktig lön är viktigt lika viktiga som en fungerande sjukförsäkring gärna inkomstskyddat.. många har en sådan med den fungerar inte.. pga politikernas total misslyckande , tackl för det när myndigheterna sitter och frisk skriver sjuka på löpande band och slänger ut människor ut ur välfärden...
så politikerna är sj'älva ansvariga för den eländiga smahälls utveckling som många av oss upplevt under de senaste 15 åren .. om det nu stoppar... det stora ord i början av 1990 talet , om utveckling.. med facit i hand så innebär detta avveckling.... det samrådet det aldrig fungerat det ställnings krig på alla fronter.. det beroe närmast på att systemet inte ens är genomtänkt utan en teoretisk plan.. som inte ens verkar vara värd att genomföra pga alla komplexa brister pappers korgen.. för många av dessa förslag som leder till att allt fler får svårt att överleva. sjuka och arbetslösa har fått sitt helvete besannat.. pga..ett önsketänkande och ett evigt felhantering och felräknade. drognosande... symtom på ett redigt sjukt systems fel .. retoriken blir spela ut alla mot alla... fas tre är förkastligt... liknas vid dåtidens slaveri och utnyttjande... den tiden vill vi inte tillbaka till... satsa på human kapitalet , de unga , ge sjuka (äldre) när så orkar chansen att bli mentorer till de nya välfärds yrkena.. den bästa skolan är den skolan , när gäller att arbeta med människor ,, samt teori utbildning varvat.. med god förmåner .. då blir fart i systemet..

Finns yrkestiteln Vård biträde kvar?

Tack för att en företrädare för kommunl vågar säga ifrån
när en socialdemokrat kommer med ett dåligt förslag.
Förklara för" Super-Mario" att om man är arbetslös är
man arbetslös. Då skall man inte jobba så länge man inte erbjuds en avtalsenlig lön.

Jag är inte alls förvånad! Kanske får alla de som tror att "det blir bättre med socialdemokraterna" upp ögonen nu? Sossarna är inte ett dugg bättre och har även en hel del i bagaget som vissa betecknar som "höger-idéer" men detta tenderar en del att "förtränga".

ruta ett är återupprätta svensk etisk sjukvård, ruta två är att ge sjuka deras lagstadgade sjukp,, ett sgi och en adekvat rehab plan,, som vilar på medc vetenskaplig grund och rättssäkerhet.. hur hamnade vi i detta noll system...
vad betyder ordet samordning, samråd, ? vad betyder ordet.. avstämnings möte... tydligen har inget uppfattat detta av aktörerna.. för då skulle nog ingen vara nollad, i ett skapat utanförskap...

att tvinga människor i ett etterstupa är den nya svenska modellen, under 2000 talet, lär inte hjälpa någon som drabbats. av eländet ... systems felet och dribblandet mellan aktörerna.. hur förklaras detta ? förfall...

detta borde aldrig ha hänt i en sk rätts stat med grundläggande normer och principer ...
detta handlar om alla sjuka.... som anses som icke medborgare.. försäkringen som försvann... för alla ?

Sluta inkompetensförklara människor unga som äldre för att de inte har den "rätta utbildningen", den "rätta färgen", det "rätta vältaliga språket"och ge dem alla adekvata kunskaper och utbildning!
Låt inte näringslivets välbetalda förslagsivrare o ekonomiska rådgivare härja på vår en gång stolta svenska arbetsmarknad, såväl privata som offentliga!
Har jag inte arbete, inte någon sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring, utan tvingas leva på bidrag från samhället ska jag INTE påtvingas något arbete! Slaveri är vad det kallas arbete utan lön!
Varenda timme i "tjänst" hos arbetsgivaren - oavsett om det är privat eller offentligt ska betalas med LÖN. Det är diskriminerande, det som sker i Sverige idag. Demokratiska är inte allianspolitikerna som i sin strävan att förändra arbetsmarknaden skapar arbeten under slavliknande förhållanden för många arbetstagare medan de gödslar arbetsgivarna med skattebidrag, cirka 5000 kr/mån o person oavsett om personen kommer till arbetet eller inte. Det är arbetarnas arbete och skattemedel som gör näringslivet och riskkapitalbolag mycket rika i vårt välfärdsland! Tänk på det ni som röstade fram borgarna!
Arbetarepartiet Socialdemokraterna kan aldrig någonsin acceptera borgarnas syn på arbetsmarknaden och deras bidragsmodeller för att utföra välfärdstjänster, som inte blir gjorda! Tror aldrig Håkan Juholt har ställt sig positivt till detta! Upp till bevis kräva alla välfärdsarbetare o deras alla brukare!

Håller med Annelie Nordström! Satsningen skall vara arbete, som inte diskiminerar!
Det är människor, inte människor och fårskallar!

Välfärdsarbete ansluter till skillnad från de tidigare beteckningarna Aktivitetsgarantin och Jobb och utvecklingsgarantin direkt till de USAmerikanska och brittiska beteckningarna, workfare respektive work for welfare.
Detta är egentligen inte förvånande, då den svenska samhällsutvecklingen styrts över från att vara ett föredöme även inom Europa till en medlöpare i den anglo-amerikanska ekonomiska sfärens jakt på maximal förmögenhetstillväxt.
För att hålla ner de arbetandes krav på arbete och försörjning på denna nivå krävs det ett ytterligare hot utom arbetslösheten. Och tvångsarbete fungerar dessutom splittrande, då deltagarna tvingas bryta det fackliga löftet.
"Vi lovar och försäkrar
att aldrig någonsin
under några omständigheter
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön
än det vi nu lovat varandra..."

Kommunal har all anledning att skapa fakta på marken genom att liksom i Västerås omedelbart sätta stopp för Fas 3.

Talet om utökade jobb inom vård- o omsorg utan avtalsenlig lön är vidrigt! Liksom pratet om att personerna "i så fall skulle utföra icke ordinarie jobb". Vad är det för jobb?? Svar: Jo jobb som den ordinarie personalen inte hinner med eftersom de är underbemannade!! Vilken smörja att mena att det skulle röra sig om annat!! Och vilken höger-smörja att jobb skall utföras till en lön man hotas till och som man inte försörjer sig o kan leva normalt på!

Välfärdsjobben är bara Fas 3-"jobb" i nytappning. Enligt facket får jag inte jobba på min ersättning utan då ska jag erhålla lön. Var var alla fackföreningar när denna nya "lilla trevliga modell" infördes? Redan 2007 började jag ifrågasätta det när jag själv per automatik tvingades in i denna åtgärd. Som arbetslös har man inget att säga till om i detta fallet. Gå med på det annars tar vi ifrån dig din ersättning, säger arbetsförmedlingen. Att detta skulle vara frivilligt och ske i SAMRÅD med arbetsförmedlingen är inget annat än en ren och blodröd lögn, den lögnen är inte ens rosa längre.

Jag håller med om att det är mycket viktigare att skapa fler riktiga arbeten för de unga, med en riktig lön,som stiger för varje år de arbetar.Det råder ju enormt stor brist på utbildad & kvalificerad personal inom alla sk."välfärdsjobb" inom vård,skola & omsorg.Satsa på lämpliga yrkesutbildningar som sedan leder till "riktiga arbeten" inom dessa yrkesgrupper.Och låt de äldre få gå i pension innan de är totalt utslitna.Så jag tycker också att detta förslaget från Juholt bör kastas direkt i "papperskorgen".Kom med ett mer "genomtänkt" förslag istället.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2011-04-22 15:00