Kaos i Frösunda när cheferna flyr

|Anställda körs över, cheferna flyr och brukarna får inte den vård de ska ha. Så beskriver före detta chefer, fackliga och anställda det stora vård- och omsorgs­företaget Frösunda. Det senaste året har bolaget skapat rubriker över hela landet.

Karta: Problemen inom Frösunda
KARTA: Problemen inom Frösunda

”Man går ut och informerar medarbetarna om att det här och det här ska göras och ändras. Är du inte med på Frösundas vision så kan du packa ihop din väska och gå hem. Man har inget medarbetarperspektiv över huvud taget, och det är man stolt över. Man tar över verksamheter och mer eller mindre kör dem i botten, och tycker själv att man gjort något bra.”

Så säger en före detta chef på ett av Sveriges största vård- och omsorgsföretag, riskkapitalägda Frösunda.

Det hör inte till vanligheterna att chef­er på den nivån uttalar sig kritiskt om företaget i en fackförbundstidning. När det gäller Frösunda är det inte svårt att få människor att ställa upp, mot löfte om anonymitet. Fackliga, anställda och chef­er ger alla samma bild.

 

LÄS OCKSÅ: ”De kör våra boenden ner i botten”

 

KA har till den här artikeln intervjuat åtta före detta chefer på Frösunda och en rad fackliga företrädare, anställda och före detta anställda. Alla vittnar om ett företag i kris. Det stärks också av att rapporterna om problem har duggat tätt i lokalmedia över hela landet det senaste året. Det har varit kritik mot neddragen bemanning när Frösunda tagit över verksamheter, hyvling av tjänster (att minska på arbetstiden), avtalsbrott och anmälningar till Arbetsmiljöverket. 

Vid en sökning i mediearkiven går mönstret igen: först kommer ett pressmeddelande om att Frösunda tagit över en verksamhet, kort därefter börjar skriverierna om kaos och brister. 

–  Hela Frösunda är vid kokpunkten. Det är rörigt överallt. Det är ideliga chefs­byten. Det saknas resurser uppifrån, chef­erna får inte det stöd de behöver, säger en facklig företrädare för Kommunal, som vill vara anonym. 

Hen säger att det är problem på väldigt många arbetsplatser, som handlar om allt från underbemanning till chefer som inte är närvarande. 

–  Det här är nog ett av de värsta företag­en som jag har stött på. 

”Det är en katastrof. Jag är en övertygad privat vård-fanatiker, men jag skulle nog tycka att det var bäst för samhället om det här företaget inte fanns kvar.” 

Något som löper som en röd tråd genom i stort sett alla berättelser är den stora omsättningen på chefer. Inte sällan har Frösunda själva använt det som förklaring till varför det har uppstått problem. För de anställda skapar det en otrygghet med ständigt nya och tillfälliga chefer, för skyddsombuden blir det svårt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamheterna blir lidande. På flera håll har chefer slutat så plötsligt att Frösunda har hyrt in konsulter som tillfälliga chefer i väntan på att nya ska rekryteras. 

Och när KA börjar granska omsättningen på chefer närmare visar det sig att det pågår en massflykt av chefer från Frösunda. 

–  Det var en oerhörd omsättning på verksamhetschefer. Mina kolleger slutade på löpande band, för att man inte ville vara en del av det här längre, säger en före detta verksamhetschef som slutade förra året.

Hen beskriver företaget som ”omänskligt”.

–  Jag slutade för att det särskilt under sista året blev ett mycket sämre arbets­klimat. Det är inte bara verksamhetschef­er som slutat utan chefer över oss också. Jag tror att jag hade fyra chefer inom loppet av ett år.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal hoppas på bättring

 

KA har även varit i kontakt med flera hög­re upp i företaget som slutat, bland annat regionchefer. Kritiken är hård och samstämmig, bland annat om hur Frösunda genomför förändringar när man tar över verksamheter.

–  Det är en katastrof. Jag är en övertygad privat vård-fanatiker, men jag skulle nog tycka att det var bäst för samhället om det här företaget inte fanns kvar. I det affärsområde som jag jobbat i har kunderna över huvud taget inte fått det som kommunerna betalat för. Det är ungefär som om det varit en vårdcentral och du betalat för en injektion och får vatten, säger en före detta chef.

Av rädsla för att bli identifierad berättar hen inte fler detaljer.

En före detta chef som slutade för flera år sedan och nu arbetar på annat håll inom den privata vårdsektorn, säger att problemen inom Frösunda är kända i övriga branschen.

–  Det är faktiskt så att branschkolleger på interna möten har uttryckt en oro för branschen. En sådan personalomsättning på hög nivå, det kan slå mot hela branschen om det kommer ut, säger den före detta chefen.

”Är du inte med på Frösundas vision så kan du packa ihop din väska och gå hem. Man har inget medarbetarperspektiv över huvud taget, och det är man stolt över.”

En annan före detta chef, som arbetat på Frösunda i många år, säger att allt förändrades när Frösunda köptes upp av nuvarande ägaren 2011, brittiska riskkapitalbolaget HG Capital. Då togs en konsultfirma in som såg över hur verksamheten kunde effektiviseras. En tid därefter fick dåvarande vd:n sparken och kort därefter fick tre höga chefer gå på dagen. 

–  Man vann upphandlingar där man lovade saker som man från början visste inte var möjliga att genomföra. Man satte operativ personal ute i landet på pottan genom att ge dem ett uppdrag som var omöjligt. Om man skulle leverera det som stod i upphandlingen så kunde man inte leverera den lönsamhet som man förväntades hålla, säger den före detta chefen.

Flera kommuner har kommit till samma slutsats: i minst sex kommuner har Frösunda fått kritik av kommunen för att inte följa avtalet. Bristerna handlar om allt från för låg bemanning och att de äldre inte får gå ut så mycket som Frösunda lovat, till dålig dokumentation och brister i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Linköpings kommun har hävt avtalet. Upplands-Bro har en lång kravlista på Frösunda. Lomma och Sundbyberg har krävt vite för avtalsbrott, och Sala undersöker möjligheterna att häva avtalet med Frösunda. 

 

LÄS OCKSÅ: Så försvarar sig Frösundas vd

 

Den 1 april i år tog Frösunda över boendet Ekbacken i Sundbyberg. Redan innan övertagandet kom signaler om att Frösunda tänkte hyvla tjänster, vilket ledde till oro och kritik hos personalen. Bara några dagar efter övertagandet gjorde kommunen en inspektion som visade på brister i bemanningen. Frösunda hävdar att de haft tillräcklig bemanning och frågan om vitet är inte avgjord.

–  Nu gör vi kontinuerliga uppföljningar och efter det har de än så länge haft tillräcklig bemanning. Nu är det bara att kavla upp rockärmarna och se till att de gör det de ska. Men den här situationen som vi har haft med Frösunda är exceptionell, det handlar också om att det var turbulent redan innan övertagandet vad gäller Frösundas sätt att hantera sitt arbets­givaransvar. Men vi har målsättningen tillsammans med Frösunda att det ska bli bra, säger Birgitta Fahlgren Sylvén, chef för äldreförvaltningen i Sundbyberg.

”Hela Frösunda är vid kokpunkten. Det är rörigt överallt. Det är ideliga chefsbyten. Det saknas resurser uppifrån, cheferna får inte det stöd de behöver.”

2015 gjorde Frösunda en rörelsevinst på 162 miljoner kronor och var i KA:s granskning av välfärdsjättarna i höstas det bolag med störst avkastning på investerat kapital – 18,2 procent. I jämförelse låg Attendo på 9,8 procent. Frösundas vd Susanne Sidén tjänade 2015 över fyra milj­oner kronor.

Samtidigt berättar flera att de ekonomiska tyglarna har dragits åt och att företaget sparar in på allt möjligt. 

En av de före detta cheferna slutade för flera år sedan, men säger att hen bara har väntat på att någon ska ringa och ställa frågor om Frösunda.

– Det gör mig väldigt ledsen, en gång i ­tiden var det en fantastisk arbetsplats.

Fotnot: Rubrikerna ovan är hämtade från Sveriges Radio Halland (1/11 2916), Mitt i Bromma (18/10 2016), Borås Tidning (17/1 och 28/1 2017), Hallandsposten (14/5 2016) och Tidningen Ångermanland (4/3 2017).

 

EFTERLYSNING! Har du egna erfarenheter av missförhållanden inom Frösunda? Kontakta gärna vår reporter Mira Hjort på [email protected] eller 08-725 52 57. OBS! Använd inte din jobbmejl eller jobbtelefon, då kan arbetsgivaren upptäcka att du tagit kontakt.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Hej, under mina två år på Frösunda har jag varit med utaliga skräckexempel på missförhållanden. Det råder nepotism i chefsgruppen och förtryck på oliktänkande. Ingen är intresserad av att belysa dessa ämnen av cheferna. Det finns en känsla av att man önskar skapa missförhållanden ryktesvägar. Det senaste året har jag ådragit mig två erinran. En var på tidsaspekten, man skrex 8 lminuter och tre tillfällen under ett år. Min andra erinran handlade om att någon hade hört från en klient på annat boende och annan personal, att Kristina( jag) har sagt att hon bestämmer villkoren på vårat boende och därmed bestämmer kunder. Ett helt felaktigt påstående. Nåväl, efter 3 månader var regionschefen och verksamhetschef och biträdande, samlade och i mitt arbetspass tvingar dig mig att emotta en erinran på att någon okänd från annat boende hade hört från en kund att....... Jag kan inte ens försvara mig... Nej , jag få höra av cheferna att min karaktär är slösaktig och att jag inte gillar order. Jag svarar att jag skriver inte på uppdikterade erinran, baserade på lösa grunder. Ja, sen kom facket. Facket och jag var enade och nu sade chefen att jag väl fått upprättelse. Jag sa att jag inte är beredd att glömma eller förlåta. Jag gick sönder många gånger om, manhlades och blev föremål för mobbning och kränkningar så många gånger. Jag kämpar vidare enbart för våra klienter över sommaren. Med den här företagspolicyn önskar jag inte att dessa människor i ta hand om andra i synnerhet inte dessa skörare individer som behöver medmänsklighet,. De, borde skämmas som tar hand om sina medarbetare på värsta möjliga. vis.Övriga kleti och pleti åtnjuter stora favörer och neoutism frodas/förekommer i hög grad. Inte nog med det.. Man skyr oliktänkande och allt som står för värme, empati och företagsvärdering. Avvikelserapport er står på hög. Svara gärna, Frösunda! När blev ni så omänskliga?

Den här naiviteten hos kommuner och myndigheter som gör upphandlingar är frapperande. Chefen för äldreförvaltningen i Sundbyberg Birgitta Fahlgren Sylvén har säkert som målsättning att det ska bli bra men att Frösunda skulle göra samma tolkning av vad som blir bra för vem tvivlar jag starkt på. De har ju visat att de inte bryr sig om vare sig brukare eller anställda. Vinst går före verksamhet.

Lagen om offentlig (LOU) upphandling har varit grymt otillräcklig sedan införandet. Den sätter uppenbarligen pris före allting annat. Vi har sett det i alla branscher. Detta åsidosätter både kvaliteten, arbetsmiljön och säkerheten. LOU borde göras om så att kommuner och myndigheter kan uppföra svarta listor över företag som inte sköter sig. De ska då kunna bli diskvalificerade och förbjudna att ens lägga anbud under ett visst antal år.

Företagen själva använder sig inte sällan av liknande metoder när de stänger ute individer (främst visstidsanställda) som de av olika anledningar inte tycker om. Ibland kan det vara befogat men inte alltid. Man slutar helt enkelt att ringa in dem för arbete och om de skulle söka fasta tjänster så låter man helt enkelt bli att kalla dem till intervju. Det är dags att kommunerna får samma möjligheter att stänga ute oseriösa företag som bevisligen visat att de inte respekterar vare sig avtal, lagar eller mänskliga värden och rättigheter.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-06-26. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.