Kan min kollega bli ersättningsskyldig?

|För en tid sedan råkade jag ut för en olycka på jobbet, ett äldreboende. Den skedde i samband med ett lyft och följden blev att jag nu har sådana smärtor i korsryggen att jag tvingats sjukskriva mig och kanske kommer få genomgå en långvarig rehabilitering. Vi har regler kring säkerheten för sådant här på jobbet och det brukar inte vara något problem med lyften. Men kruxet är att jag hade en kollega med mig och hon gjorde ett stort misstag, som gick ut över mig. Det jag undrar och oroar mig för är att hon på något vis kan anses vara ansvarig för min skada och får räkna med negativa konsekvenser för egen del? Det vill jag verkligen inte. Jag antar att jag kanske har rätt till ersättning för arbetsskada, men hur ser reglerna ut i ett sådant här fall? Kan försäkringsbolaget kräva att kollegan står för ersättning?
/Ledsen undersköterska

SVAR: Alla som förvärvsarbetar är skyddade av den statliga arbetsskadeförsäkringen, som Försäkringskassan hanterar. Många har dessutom extra försäkringsskydd genom kollektivavtalet. Detta skydd hanteras av AFA Trygghetsförsäkring. En grundprincip är att man är skyddad av försäkringen oavsett vem som orsakade olyckan. Om du själv begår misstag eller rena fel och skadar dig kommer du fortfarande att vara skyddad och få ersättning. Samma sak gäller om en kollega orsakat skadan. Inte heller arbetsgiv­aren blir skadeståndsskyldig om det inte är fråga om rena arbetsmiljöbrott med straff­ansvar, men då gäller lite andra regler. 

Om man varit grovt oaktsam eller till och med orsakat sin skada med flit kan ersättningen sänkas, men i praktik­en förekommer detta mycket sällan. Det är alltså ytterst osannolikt att försäkringsbolaget AFA Trygghetsförsäkring skulle rikta ersättningsanspråk mot din kollega för att hon begått ett misstag. 

Du beskriver att olycksfallet lett till dina smärtor och att du behövt sjukskriva dig. Om övervägande skäl talar för att du till följd av olyckan gör en inkomstförlust med minst en femtondel och att detta kan antas bestå i minst ett år kan du ha rätt till ersättning, livränta, från Försäkringskassan. Du kan också ha rätt till ersättning för inkomstförlust från AFA från första dagen och även ersättning för exempelvis sveda och värk. Anmäl skadan till både Försäkringskassan (vilket arbetsgivaren är skyldig att göra) och AFA och ansök om ersättning.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2017-01-31 10:57