Kan vi vägra jobba hos brukaren?

|Vi jobbar i hemtjänsten och hos en halvsidesförlamad och orkeslös brukare saknas det hjälpmedel och är trångt i badrummet. Vi går dit ensamma för att sköta hygien och annat. Nu har vi meddelat chefen att vi inte bör gå dit ensamma eftersom det äventyrar säkerheten både för oss och brukaren. Kan jag som arbets­plats- och skyddsombud vägra att vi går dit eftersom det krävs dubbelbemanning?
Värkande ryggar

SVAR: Reglerna för vård i hemmet är mer komplicerade än för vård på institution. Men Arbets­-miljöverket och regeringen har satt ner foten och slagit fast att arbetsmiljöföreskriften Belastningsergonomi är tillämplig i privata hem. Det innebär att du som skyddsombud kan ställa krav på din chef att hon eller han säkrar er arbetsmiljö med exempelvis dubbelbemanning eller hjälpmedel. Ni kan däremot inte vägra att gå till brukaren. Som sista utväg kan du som skyddsombud stän­ga arbetsplatsen, men det är bara om inget annat hjälper och du bedömer arbetsplatsen som farlig för er hälsa. Kontakta gärna Kommunals huvudskyddsombud på din ort för hjälp och stöd.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2010-05-10 13:09