Arbetsmiljön i simhallar anmäls

|Kommunal har anmält Region Gotland till Arbetsmiljöverket. De anser att den psykosociala arbetsmiljön på regionens simhallar brister.
– Hög personalomsättning och många sjukskrivningar är en väldigt tydlig signal på att något inte står rätt till, säger Anders Larsson, ordförande för Kommunal på Gotland.

I januari lämnade Kommunals skyddsombud in en så kallad 6:6a-anmälan om åtgärder enligt arbetsmiljölagen mot Region Gotlands simhallar. Där påpekades allvarliga problem med den psykosociala arbetsmiljön för de anställda. Arbetsgivaren ska ha tvångsförlyttat anställda till simhallar längre bort, säger Anders Larsson, ordförande för Kommunal på Gotland. Anledningen enligt honom är att det ”känns som att han har sina favoriter och icke-favoriter.” Han säger också att anställda ska ha fått i uppgift att göra schemaändringar, som arbetsgivaren sedan inte stått för när det uppstått konflikt kring tider.

Efter 6:6a-anmälan lade arbetsgivaren Region Gotland fram en handlingsplan som enligt Anders Larsson inte alls är tillräcklig. Därför har man nu från Kommunals sida valt att gå vidare och anmäla ärendet till Arbetsmiljöverket.

– Vi uppfattar det inte som att arbetsgivaren har hanterat ärendet på ett bra sätt, och därför har vi gått vidare till Arbetsmiljöverket. Svaret vi fick innehåller mest allmänna rutiner som när chefen ska svara i telefon och liknande. Regionen uppfattar det som att de gjort rätt, men vi är inte riktigt ense där kan jag säga, säger han.

Kommunalarbetaren har varit i kontakt med Pär Gustavsson, enhetschef för simhallarna på Gotland. Han vill inte kommentera kritiken från Kommunal utan inväntar Arbetsmiljöverkets beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Föredömligt att någon vågar ta ansvar och anmäler. Hoppas att det här följs upp nu och att även Arbetsmiljöverkets handläggning granskas. Det finns ett och annat att önska när det gäller deras handläggningar av anmälda ärenden. Fackförbunden måste ta ett betydligt större ansvar här och även granska hur Arbetsmiljöverket hanter anmälningar och även utför inspektioner...

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-03-04. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.