Kommunal: Inga extratjänster i vården

|Kommunal kräver att extratjänsterna inom välfärden inte placeras inom vård och omsorg. Men SKL tror att det då blir svårt att hitta sysselsättning till alla. Just nu förhandlar de två parterna om utformningen av det som ska ersätta fas 3.

Budgeten för 2016 presenteras i dag, men redan för flera veckor sedan berättade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att det utskällda fas 3 för arbetslösa ska börja avvecklas i höst. Det ska ersättas av de så kallade extratjänsterna i välfärden

Men hur det kommer att fungera är ännu inte klart. De senaste veckorna har Kommunal och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, suttit i förhandlingar om hur såväl extratjänsterna som de liknande traineejobben ska utformas.

Förhandlingarna är inte klara, men Maria Hansson som är ombudsman på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet, säger att ett av deras krav är att det inte blir extratjänster inom vård och omsorg.

– I dag är det ungefär 40 procent av de som arbetar inom vård och omsorg som har tidsbegränsade anställningar. Det är folk som går gymnasieutbildningar och folk som man har tagit in på de här yrkesintroduktionsavtalen. Kvar blir det väldigt få personer som kan orka med att handleda. Det kommer inte att fungera, säger Maria Hansson.

Ytterligare en anledning är att många av de ”enklare” uppgifter som det har talats om att de som har extratjänster ska utföra, är sådant som för den ordinarie personalen i dag kanske är enda stunden på dagen för lite återhämtning.

– De kommer förmodligen få det otroligt mycket tyngre än i dag.

För Kommunal är det också viktigt att de som nu är i fas 3 inte börjar utföra arbetsuppgifter som det egentligen ska finnas tid till för den ordinarie personalen. Ylva Johansson har till exempel nämnt att duka fram mat på äldreboenden och fylla på förråd.

– Om det inte redan i dag är någon som håller i blöjförrådet så är det för lite ordinarie personal, säger Maria Hansson.

Kommunal tänker sig i stället att extratjänsterna ska handla om sådant som att vara extra resurser i skolan eller för ensamkommande flyktingbarn. Arbeten som inte finns i dag, men som mycket väl skulle kunna vara riktiga arbeten.

Agneta Jöhnk är ansvarig för arbetsgivarfrågor på SKL. Hon ser samma problem som Kommunal med extratjänsterna – att de ska belasta en redan ansträngd verksamhet och kräva mycket handledning.

– Det är klart att det kan vara inom äldreomsorg och handikappomsorg, men det gäller att hitta handledare och någon ordning för det. Men det är väldigt många som vill ha in personer i vår verksamhet, jag brukar kalla det utbildningsträngsel, och då kan de vara tufft att även ta emot de som är i fas 3, säger Agneta Jöhnk.

Hon tror däremot att det går att hitta arbetsuppgifter av enklare slag, som att läsa för de äldre, servera kaffe och gå ut och gå, och säger att det blir svårt att hitta placering till alla inom fas 3 annars.

– Vård och omsorg är ju den stora delen av våra arbetsplatser. Det går inte att ha alla inom parkförvaltning, kök eller städ. Många kommuner har ju dessutom lagt ut sin städverksamhet på entreprenad.

Frågan är också vilket kollektivavtal som ska gälla. Extratjänsterna kommer löpa på ett år, med möjlighet till ett års förlängning. Enligt lagen om anställningsskydd har man efter två år kvalificerat sig till en tillsvidareanställning, och det är inte tanken med extratjänsterna. I dag finns ett avtal för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, BEA. Där har företrädesrätten avtalats bort. Men Kommunal vill helst att det blir ett annat avtal.

– Det kan bli så att det blir huvudavtalet med någon form av komplettering. SKL har ju framfört att de inte vill att man ska få företrädesrätt, säger Maria Hansson.

Det troliga är alltså att man antingen använder sig av ett befintligt avtal där företrädesrätten avtalats bort, eller att man avtalar bort den i ett tillägg. Det är också sannolikt att det blir olika avtal för traineejobben och extratjänsterna. Extratjänsterna ser Kommunal som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och traineejobben som en form av kompetensförsörjning.

SKL vill inte kommentera förhandlingarna med Kommunal.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Märkligt att ett fackförbund som tidigare godkänt att FAS 3:are har uträttat just de uppgifter som de med extratjänster skulle uträtta säger nej till extratjänster. Visst har extratjänsterna många nackdelar. Men att människor går från det slaveri som FAS 3 innebär till att jobba med lön istället för ersättning och med rätt till semester istället för eventuell möjlighet till ledighet som är max 20 dagar istället för 25. Samt att de garanterat omfattas av exempelvis arbetsmiljöregler borde kommunal se som någonting positivt.

Kommunal hycklar! När jag gick som Fas 3:are på ett äldreboende här i trakten så hade kommunen inga samvetsbetänkligheter att låta mig gå där och jobba gratis åt kommunen. Under hela tiden såg jag inte röken av några fackrepresentaner från Kommunal som kom och kollade hur det gick till.
Jag läste dikter för de gamla, tidningar. Jag hade enskilda samtal med dem, gruppsamtal, aktiviteter.
Personalen skickade ideligen onda ögat mot mig.

Och Kommunal har mage att reagera nu? Först nu när det kommer förslag på en anställningsform som kunde legitimera Fas 3:arnas närvaro på arbetsplatserna?
Man vill inte ha konkurrensen.
Men var fanns Kommunals röster när protesterna mot Fas 3 kom?
Och var fanns Kommunals engagemang när riksdagen 2007 sjösatte Jobb och Utvecklingsgarantin innehållande Fas 3?
Ingenstans! Man svek arbetslösa som också kom ur de egna leden.
Hyckleriet är ett faktum!

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2015-10-12. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.