Facket sågar utspel om vårdbiträden

|Liberalerna ställer sig bakom ett ökat antal vårdbiträden och en större lönespridning inom vården. Det går att läsa i DN Debatt. Men Kommunal är kritiskt till uttalandet.
– Utspelet om att införa outbildad arbetskraft och ökad lönespridning är bara ett sätt att kunna sänka lönerna, säger Emma Ölmebäck, Kommunal.

Liberalerna Jan Björklund, Anna Starbrink och Barbro Westerholm skriver i DN Debatt att de genom att återinföra vårdbiträden i sjukvården vill effektivisera vården och få in fler på arbetsmarknaden. De får medhåll av Liberalerna i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Samtidigt menar de att sammanhållna löner inom vård och omsorg är ett problem.

Kommunals Emma Ölmebäck säger att flera punkter i Liberalernas förslag är bra, men att utspelet i grunden är ett inlägg i debatten om sänkta löner.

–Vi håller med om att vi behöver fler undersköterskor i vården för att göra den så effektiv som möjligt. Men det är tydligt att Liberalerna med uttalanden om ökad lönespridning vill pressa ned våra medlemmars löner.

År 2013 skrev Emma Ölmebäck rapporten ”Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs” som visar på problemen med att minska på undersköterskorna och öka antalet akademiska tjänster inom vården. Rapporten visar att antalet läkare och sjuksköterskor har ökat med 37 respektive 23 procent sedan 1998. Antalet undersköterskor har däremot minskat med 26 procent sedan 1994. Emma Ölmebäck säger att minskningen av antalet undersköterskor inom vården är problematisk.

– Kommunal har länge visat på problemen med att bara satsa på de akademiska yrkena. Undersköterskorna som sköter den basala omvårdnaden är en otroligt viktig del av vården. Däremot anser Kommunal att utbildning är viktigt för alla som arbetar inom vård och omsorg.

I Liberalernas utspel i DN Debatt går att läsa att vårdbiträdena skulle kunna fungera som vaktmästare eller städare.

– Det visar på en okunskap om hur det fungerar inom sjukvården. Vaktmästare och städare är ju helt andra yrkesgrupper, säger Emma Ölmebäck.

Liberalerna menar också att införandet av vårdbiträden inom sjukvården kan leda till en lägre tröskel för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Och Emma Ölmebäck håller med om att det är en viktig utmaning.

–Det finns ett enormt rekryteringsbehov. Vi arbetar med att kunna underlätta rekryteringen genom bland annat ett snabbspår för undersköterskor. Men att lösa situationen med helt outbildad personal är ingen bra väg framåt. Vi vill inte riskera att kvaliteten i vården sänks. 

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2016-03-17 15:37