Kommunal larmar om dålig bemanning

|Kommunal i Karlskrona anmäler kommunens äldreomsorg för dålig arbetsmiljö. Facket menar att personalen drabbas av stress och sjukdomar på grund av för låg bemanning. Kommunen har nu två veckor på sig att svara på anmälan.

SVT Nyheter berättar att ett skyddsombud i Kommunal har gjort en 6:6a-anmälan enligt arbetsmiljölagen.

Sektionens ordförande Johan Bohman säger till SVT Nyheter att nuvarande bemanning inte räcker till samtidigt som förvaltningen ska spara. Enligt Johan Bohman har Kommunal förgäves försökt slå larm om den press medlemmarna känner i arbetet.

Om skyddsombudet inte är nöjd med det svar som ska komma från kommunen på den anmälan som gjorts, kan den skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan ingripa.

Äldrechef Martin Olsson säger till SVT Nyheter att medarbetarenkäten som presenterades förra veckan inte ger samma bild som 6:6a-anmälan. Enligt honom visar enkäten att medarbetarna är förhållandevis nöjda med sin arbetssituation.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2017-11-28 16:31