Kommunal: "Straffen måste skärpas"

|En arbetsgivare som inte agerar vid mobbning ska få rejäla böter. Och mobbaren ska förflyttas. Det anser Bo Hjalmarsson, Kommunal, som drivit flera mobbningsfall.

 

För 17 år sedan kom föreskriften mot kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). Bo Hjalmarsson anser att den är tandlös.
– Det är fina ord, men det måste till en skärpning så att arbetsgivaren agerar.
Han anser att arbetsgivare som inte vidtar de åtgärder som de åläggs borde få betala kännbara böter.
Tighta organisationer anser han ökar risken för mobbning. Skälet är lite tid att diskutera olika åsikter och ambitioner.
– Det måste finnas ett tillåt­ande klimat.

Hans erfarenhet är att kommuner hanterar mobbning sämre än privata arbetsgivare. Skälet är högre chefer som försvarar ­arbetsled­arna ute på arbetsplatserna. Resultatet blir kostnader för sjukskrivningar och vikariat.
– Många korttidssjukskrivningar sliter på personalgruppen.
Bo Hjalmarsson efterlyser bättre kunskaper hos mellanchefer och politiker. Samt att politiker tar större ansvar. Och att facket är mer uppmärksamt på hur chefer agerar.
Han tycker att det behövs tydliga riktlinjer för vem som har ansvar och att mobbning ska utredas av någon som är oberoende.
Men att det är helt fel att den utsatte flyttas.
– Mobbarna ska förflyttas. Men man måste se till att det sker på rätt sätt.
Bo Hjalmarsson anser att det behövs två fackliga företrädare i ett mobbningsfall.
– Alla medlemmar måste ha en företrädare. Vi försvarar aldrig någon handling. Däremot ska vi se till att de får sin lagliga rätt och att de inte blir utsatta arbetsrättsligt.
Han betonar att alla medlemmar kan begära rättshjälp av Kommunal. Får man nej från sektionen, kan man vända sig till avdelningen och begära rätts­hjälp. Sedan avgör förbundsstyrelsen.

Kommentarer

Tack Bo Hjalmarsson för att du vågar stå upp för dessa ord! Vi drabbade blev dömda av arbetsgivaren som var
både åklagare och domare utan att få en advokat eller
jurist som försvarare. Vi är brottsoffer av högsta rang och dessa ärenden skall polisanmälas för att få en
riktig rättsprocess och rättssäker bedömning. Tillsätt
samma lagar som i Frankrike. Den som kränkt och
förtalat samt social utstött en anställd skall ha böter
och fängelse!
Vilket politiskt parti vill lyfta dessa groteska arbetsmiljö-
brott inför valrörelsen i höst?
Hur många offer skall skördas innan politikerna stoppar
denna häxjakt på oskyldigt dömda arbetsskadade?
Upp till kamp mot det OSYNLIGA PSYKISKA VÅLDET!

Vi som är utsatta för svår PTSD är helt enkelt chanslösa mot myndigheter,
och mobbarna. Dagens tandlösa lag mot förevarna, kräver helt enkelt
offrens liv. Vidrigt och sjukt.

Rean 1992 visste regeringen genom en hearing med bla Heinz Leyman hur omfattande och vilka skador o kostnader mobbning förorsakade.18 år sedan!!!..vet faktiskt inte var facket varit nånstans..men inte till någon hjälp för drabbade medlemmar inte! Det är vårt lands största skandal och alla som anmält mobbning och inte fått någon juridisk hjälp måste få möjlighet rill rättssäkerhet först o främst. Arbetsmiljöverket kan offentliggöra alla arbetsgivare som är anmälda för brott mot arbetsmiljölagen... som en första åtgärd för att lagen ska tillämpas.

För de som är drabbade och söker livränta är det
katastrofalt.
Försäkringskassan ställer sig bakom förövaren och fortsätter mobbningen och gör sitt yttersta för att driva de drabbade till självmord.
Av någon anledning har de missuppfattat sitt uppdrag. I stället för att bedöma ärendet från den skadades synvinkel agerar de åklagare och gör allt för att spräcka bevis och utredningar som offret tvingats att ta fram trots sitt handikapp i form av svår PTSD. Att denna myndighet inte har en konserkvensbeskivning som styr deras arbete är ofattbart. I stället för att hjälpa både skattebetalarna och offret med familj orsakar de enorma kostnader genom att den drabbades skador förvärras och följden blir en livslång väg med förtidspension och frekventa sjukbehandlingar. Om den drabbade fick sin skada godkänd och ersättning för den skada vedebörande lidit skulle kostnader för sjukbehandling och mångåriga förtidspensioneringar mindska betydligt.
De försäkringskassan gör i sin iver att förgöra offret kostar således samhället och individen betydligt mer än om de vände sin välvilja mot de orättvisor som offren genomlidit och beviljade i stället för att avslå.
Kostnaderna för alla onödiga rättegångar i förvaltningsdomstolarna skulle då också mindska. betydligt.
Hur kan en statlig myndighet få förgöra människor med skattebetalarnas pengar utan att ett enda parti förutom vänsterpartiet reagerar???
Är det en medveten häxjakt på Whistleblowers för att kunna behålla den rådande nepotismen i kommuner och andra skattefinansierade organisationer eller varför tillåter våra politiker att
pengarna slösas på detta vansinniga sätt

Det är jättebra att något verkar hända i dessa mobbningsfall nu och i framtiden.Frågan är då vad görs för alla som har drabbats tidigare? Det finns massor av folk som vill ha rättvisa och upprättelse för ett förstört liv.
Ett mobbiningsfall påverkar inte bara en enda person utan många fler,som ringar på en vattenyta. Splittrade familjer,utanförskap och kanske slutligen självmord.
Det skulle bildas en kommission,som skulle ha till uppgift att granska alla avslagna arbetsskadeansökningar mm. under låt oss säga de senaste 15 åren då reglerna ändrades.De som har tagit livet av sig kan ju inte ges livet tillbaka men de närstående kanske kan må bättre av en upprättelse

Äntligen kommer sanningen fram om vad vi drabbade,
kränkta, trakasserade och socialt utstötta har genom-
lidit. En ny strafflag behövs för att stoppa dessa brotts-
liga handlingar. Kränkningsombudsman måste tillsättas!
Vi är brottsoffer! När en apa bet en personal i Borås
djurpark, gjorde Arbetsmiljöverket AKUTUTRYCKNING!
Det osynliga psykiska våldet är också en akut situation
där brottsoffret måste skyddas!

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2010-07-29 13:49