"Kommunals krav inte rimliga"

|- Kommunal försöker med strejkvarslet skaffa sig löneökningar som är större än vad andra fått. Det är inte rimligt. Bussförarna har inga odrägliga anställningsvillkor, säger Bussarbetsgivarnas vd Peter Jeppsson.

BUA sa ja till medlarnas bud.

– Det var väl avvägt mellan arbetsgivarnas och fackets intressen. Och enligt medlarna själva utsträckt till det yttersta vad gäller kostnaderna. Andra på arbetsmarknaden har fått 10,2 procent i löneökningar. Kommunal vill ha ett avtal som kostar mer. Det klarar inte branschen av.
Peter Jeppsson håller inte med om att bussföretagen konkurrerar om för låga anbud och att det går ut över personalens löner och anställningsvillkor.
– Det är inte bara att höja anbuden till beställarna hur som helst. Bussbranschen kan heller inte klara högre kostnader än vad andra branscher har fått med sina olika avtal. Jag håller heller inte med om att för låga anbud går ut över busspersonal som får betala med dåliga löner och villkor. Busspersonal ska ha och har bra villkor.

När det gäller arbetstider tycker han att Kommunal måste ta hänsyn till trafikrytmen i samhället med högtrafik morgnar och sena eftermiddagar.
– Vi måste kunna resonera om hur vi löser det genom ramtider och annat. Alternativet är att vi inför deltider och det vore att förstöra bussföraryrket på ett annat sätt, säger Peter Jeppsson.
Han menar att Kommunal dessutom har missuppfattat medlarnas bud om Kommunal nu varslar om strejk för att få stopp på arbetsgivarnas möjlighet att korta dygnsvilan tre gånger i veckan till nio timmar.
– Med dagens avtal kan alltså arbetsgivarna korta vilan med sammanlagt sex timmar i veckan. Medlarnas bud innebär att arbetsgivarna kan korta vilan med tre timmar i veckan, och då med högst två timmar vid ett och samma tillfäller. Ur Kommunals synvinkel borde det vara en klar förbättring jämfört med i dag.

Peter Jeppsson säger att BUA inte nu planerar några motåtgärder till strejkvarslet. Arbetsgivarna har heller inget intresse av att få igång förhandlingarna för att undvika att det blir strejk.
– Kommunals första steg i strejkvarslet innebär att Stockholm kommer att lamslås. Inga bussar kommer att rulla i länet. Kommunal tar på sig ett stort ansvar gentemot trafikanterna för att få igenom mer i löneökningar än vad andra har fått, säger Peter Jeppsson.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Som vanligt när det gäller nya avtal pratas det endast om bussförare, inte ett ord om löner och avtal för mekaniker inom bussnäringen. Mekanikerna tjänar långt under sina kolleger inom liknande brancher. Enligt det avtal som skrevs med dom kommunalbolagen så är ingångslönen för en mekaniker 16000 med 3 års utbildning detta mot 19000 för en förare som "endast" tagit ett busskort. Det är brist på mekaniker över hela landet men kommunals förhandlings grupp består väl endast av förare som inte begriper bättre.

Det vore väl i bussbranschens eget intresse att ha 11 timmars vilotid, hur många är det som inte har varit slutkörda av att ha 9 timmars vilotid och sjukskrivit sig för att kroppen har varit slutkörd. Företagen har ju en kostnad när personalen sjukskriver sig på grund av trötthet samt att man får även en kostnad för att ta in en vikarie, om vi antar att hälften av de chaufförs som har varslats i strejken sjukskriver sig på grund av trötthet i ca 10 dagar om året, så kostar det bolagen ca 140 miljoner kr (inklusive vikarie lönen). Jag har gjort uppskattad beräkning på kostnaderna, vem vet, kostnaderna kanske är högre. När 40-talisterna går i pension, så kommer det att råda brist på chaufförer, då borde det väl även var i Bussarbetsgivarnas eget intresse att kunna rekrytera ny personal, om man har bra arbetstider med 11 timmars vilotid samt lön efter ansvar. Jag skulle aldrig rekommendera någon att bli buss chaufförer, med dessa odrägliga villkor som vi jobbar med, då rekommenderar jag dem heller att jobba som städare.

Hoppas vi vågar hålla ut ge inte efter.när vi strejkade för kisspausar fick inga förare i stockholmsområdet några direkta förbättringar bara mera stress för att få sina tio minuter efter 2/1/2tim.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2008-07-09 18:02