Kontanter tillbaka i bussarna

|Kontanterna kan komma tillbaka i bussarna 2012. Regeringen känner inget ansvar för bussförarnas säkerhet och arbetsmiljö.
Det beskedet fick Kommunals ordförande Annelie Nordström vid en utfrågning om den nya kollektivtrafiklagen.

Vid Stockholmsmässan pågår som bäst utställningar och seminarier om persontrafik. När departementssekreterare Ulf Andersson, som nyligen intervjuats i ka.se, skulle berätta om den nya kollektivtrafiklagen var intresset så stort att hundratals personer inte fick plats i lokalen vid första tillfället. Seminariet fick genomföras två gånger.
Annelie Nordström fick plats vid första seminariet och krävde besked om kontanthantering och betalningssystem.
– Kommunal har framgångsrikt arbetat för att få bort kontanthanteringen. Kommer regeringen tillåta att kontantbetalning införs i bussarna på nytt, frågade hon.

Annelie Nordström kritiserade att det inte ställs krav på ett gemensamt betalsystem så att resenärerna kan resa med samma kort eller biljett oberoende av vilket bussbolag det är som kör.
Ulf Andersson svarade henne att regeringen inte lägger sig i hur betalningen sker. Regeringen anser, enligt honom, att det är upp till bussbolagen att lösa frågan om ett samordnat betal– och biljettsystem.
Företrädare för bussbolagen var vid seminariet överraskade över Ulf Anderssons besked. De har uppfattat det som att regeringen gett dem i uppdrag att enas om en gemensam lösning för betalning.
– Jag kan i alla fall lugna Annelie Nordström med att vi i branschen har ett intresse av att hitta en gemensam lösning. Ingen av oss vill köra trafik som inte går att kombinera med annan trafik, sa Tomas Byberg som är vd för Byberg&Nordins Busstrafik.

Annelie Nordström var dock inte lugnad. Efter seminariet sa hon att det finns en uppenbar risk för att problemen med hot och våld kommer tillbaka på grund av kontanterna.
Kommunal kritiserar kollektivtrafiklagen för att den försämrar trafikpersonalens anställningstrygghet och arbetsmiljö.
– Det gäller inte bara kontanthanteringen. Osäkerheten kring vad som gäller kring trafikplikten, där privata företag kan överklaga trafik som upphandlas och finansieras av skattemedel, är ett annat orosmoment, säger Annelie Nordström.
Ulf Andersson menar dock att privata konkurrenter har små möjligheter att stoppa trafik de inte gillar.
– EU–rätten ger de regionala trafikmyndigheterna rätt att med skattemedel finansiera kollektivtrafik. De privata aktörer som känner sig drabbade får antingen gilla läget eller köra trafik på annat håll, säger han.

Peter Boström, samordnare för arbetsplatsombuden i Kommunal Stockholms trafiksektion, befarar att de privata bolagen kan ta över upphandlad trafik, där samhället kan ställa krav, utan att behöva överklaga.
– I områden med många resande kan de privata välja att köra linjer utan lika många stopp som den upphandlade trafiken som ska fylla ett samhällsbehov. Med tiden utarmas den upphandlade trafiken då på resande. De privata kommer av många att uppfattas som snabbare och dessa kan ta över helt, tror han.

Annelie Nordström säger att Kommunal nu måste se över sin organisation för att bättre kunna bevaka de regionala trafikmyndigheterna när det gäller vilka linjer som ska upphandlas, hur dessa linjer ska se ut, vilka krav som ska ställas vad gäller betalning, arbetsmiljö och anställningstrygghet.
– Vi har hittills varit dåliga på att arbeta med dessa krav. Det är vår akilleshäl, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Jag har kört buss i 23 år och oppas verkligen inte att kontanter kommer tillbaka i bussarna de är ett stort ansvar att ombesörja kassa ,,och väldigt lätt att växla bort sig i stressiga miljöer och pressen på oss so förare bara ökar så är det ju tungt att bära runt på alla dessa tunga mynt ,,kontant fritt det bästa som hänt,,med dagen teknik så bbehövs inga pengar i dessa samanhang .....

Så blior det när folk röstar fram en knasig regering. Folk förstår inte ,man bryr sej bara om sej ny för tiden.
Man får kanske hoppas på att det är sista gången den
borgeliga alliansen har denna makt.

Allt blir bara sämre , löner mm.
Den här regeringen med Reinfelt är ingen arbetarregering dom är ju borgare och dom är inga knegare, det är bara ett sätt att föra fram sin politik.

Dom borgliga vet inte vad arbeta är.
Skulle vilja se dom med slavlöner som vi andra har.

Då skulle det bli prat må ni tro.
Dom sänker skatten men höger akssa mm.
Precis som vi vore dumma i huvudet.

UPPTILL KAMP !Kamrater
Ni måste kämpa och inte lyssna på borgarna, fattar ni trögt!??????

Trygghet i arbetet ingår inte det i den nya arbetslinjen? Det sägs vara brist på bussförare i det här landet, ja en brist som kommer att öka med åren. Tror då någon att man kan locka in fler i branschen med fler försämringar i arbetet? Finns det ingen som vill ta ansvar i regeringen för att kollektivtrafiken ska fungera i framtiden, vare sig för förare eller trafikanter, så får väl facket åter visa var skåpet ska stå. Enade vi stå...

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2010-11-17 18:49