Sveriges trafikskolors riksförbund.
Foto: Sveriges trafikskolors riksförbund.

Krav på att fler ska få låna till körkort

|I år blir det möjligt att ta studielån för att ta körkort. Men LO och SSU kräver att fler ska omfattas.

Från den 1 september i år kan den som är mellan 18 och 47 år ta studielån för att ta körkort, förutsatt att personen varit arbetslös en viss tid.

Men LO och SSU vill att ännu fler ska få chansen, skriver de två organisationerna i en debattartikel i tidningen Arbetet. 

Därför föreslås att alla ska kunna ta CSN-lån för att ta körkort, att B-körkortet ska vara en arbetsmarknadspolitisk insats och att körkortsutbildningen ska erbjudas om en valbar kurs på gymnasiet.

Detta utifrån att sex av tio arbetsgivare ställer krav på körkort, enligt Svenskt Näringsliv. Samtidigt är det bara 45 procent av utrikes födda kvinnor i arbetaryrken som har körkort, det kan jämföras med att 95 procent av inrikes födda män i tjänstemannayrken har körkort, enligt SCB och Transportstyrelsen.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Körkortet borde absolut vara en arbetsmarknadsåtgärd som arbetsmarknaden ser ut idag. Att äldre arbetslösa människor inte har körkort försvårar bara ytterligare för en grupp som ingen vill anställa för att de är för gamla. För gammal är man idag redan vid 40 år fyllda vilket är den skrämmande verkligheten. Och den åtgärden skulle gälla för alla i arbetsför ålder. Dvs för alla under pensionsåldern 69 år. Detta för att förbättra äldre långtidsarbetslösas möjligheter till ett värdigt liv och möjlighet till arbete. Sedan behövs också en förändring i samhällets värdering av åldrande människor och deras kunskaper men det är en annan diskussion.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-03-12. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.