Colourbox
Foto: Colourbox

Krav på kortare arbetstid för trafikpersonal

|Denna vecka inleds Kommunals förhandlingar om nya trafikavtal med Sveriges Bussföretag och KFS. Förutom löner handlar kraven om ändrade arbetstids- och viloregler. Målet är att bli klara innan nuvarande avtal löper ut 30 september.

I går och i dag träffas Kommunal och Sveriges Bussföretag. I morgon och på torsdag träffar förbundet KFS. Kommunals respektive avtalsdelegationer är under tiden inkallade för att diskutera och ta ställning till pågående förhandlingar.

– Jag kan inte säga något om själva innehållet i förhandlingarna och våra diskussioner i delegationen. Inte mer än att de pågår, säger Kommunals ombudsman Yvonne Chevallerau.

Trafikavtalen berör förare, bussvärdar, trafikvärdar, mekaniker och övrig personal som tillhör Kommunal.

Avtalskraven överlämnades i juni. De innehåller mycket av "favoriter i repris".

Hos de privata trafikföretagen kräver Kommunal, förutom märket enligt LO:s samordning:

● En sjätte löneklass som ger högre lön för dem som har arbetat i mer än åtta år.

● Kortare ramtid.

● Längre dygnsvila.

● Att förare börjar och slutar sina arbetspass på samma ställe eller åtminstone i närheten av platsen där dessa började.

Det sista kravet har väckt protester, bland annat i en debattartikel i ka.se, där förare inte gillar att Kommunal kräver att arbetspass ska sluta "åtminstone i närheten av platsen där dessa började".

Ansvariga i Kommunal har förklarat att formuleringen finns med för att förare i olika delar av landet har olika uppfattningar om vad som menas med att börja och sluta på samma ställe:

Att det ska ske i samma garage, eller

att det kan ske på platser i närheten av varandra, eller

att det ska finnas möjlighet att snabbt och enkelt att ta sig tillbaka till platsen där arbetspass började.

Yvonne Chevallerau vill inte nu kommentera delegationens diskussioner om hur detta avtalskrav ska tolkas.

– Vi har ännu inte preciserat oss om vad kravet ska innebära, säger hon.

Sveriges Bussföretag vill det motsatta mot Kommunals krav om kortare arbetspass med större möjlighet till vila och återhämtning.

Arbetsgivarna vill:

● Att kravet om rast efter fem timmar förlängs till 5,5 timmar.

● Att rasten tas bort från uppräkningstiden.

● Rätt att göra individuella överenskommelser med varje anställd om arbetstidens förläggning när det gäller fridagar, raster, pauser och ramtid.

● Att kortare anställningar än 14 dagar inte ska behöva följa LAS-listor.

● Absolut fredsplikt som innebär förbud mot sympatikonflikt för andra grupper i Kommunal eller för andra på svensk arbetsmarknad.

Kommunals kravlista mot de kommunala trafikbolagen i KFS handlar även här om att komma till rätta med långa stressiga arbetsdagar med för korta återhämtningstider.

Dessutom vill personalen inom detta avtalsområde ersätta de individuella lönerna med tarifflöner, som i privata trafikföretag. Mekaniker och servicehallspersonal vill i stället ha befattningslöner.

Arbetsgivarna kräver också här att arbetstidsreglerna ska vara mer flexibla.

Förhandlingarna är planerade att fortsätta nästa vecka, måndag–tisdag med Sveriges Bussföretag och onsdag–torsdag med KFS.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Att köra buss idag sliter hårt på föraren, jämfört med det glada 1900-talet. Det kan vara förklaringen till varför hundra bussförare i Stockholm slutat köra i år. Och inte får man tag i särskilt många nya heller?
Idag sitter vi och kör i en allt hetsigare trafik, där gatorna blir allt smalare och antalet resenärer, vanliga som de med särskilda behov, blir allt fler. Att bussarna blir allt längre gör kanske att fler kan åka buss, men gör det på intet sätt enklare att ta sig fram
Att man sedan får 6 minuters paus i lokal efter 2,5 h i trafik, resa/tomkörning inte inräknad, gör ju ingen glad, och inte heller hinner man återhämta sig mentalt eller fysiskt på så kort tid. Ett minimikrav vore ju 20 minuter i lokal, med rinnande vatten och toalett.
Att börja och sluta på samma plats är självklart, att ha en rejäl grundlön likaså. Bort med ackumulerad arbetstid och återinför fria resor i kollektivtrafiken. OB-tillägg i klass med resten av LO-kollektivet vore en nåd att stilla bedja om. Osv. Osv.
Ja, om BBA inte görs bättre nu, så kommer många resenärer i en snar framtid att stå vid busshållplatsen och vänta på en buss som inte kommer.
Nu har förhandlarna möjlighet att skapa ett attraktivare yrke, som får folk att stanna kvar i det och även locka in nya. Kommer de att göra så, det är frågan???

Så här skulle jag skriva avtalet. Utgångspunkten skall vara att busschaufförer börjar och slutar på samma plats. Om några enskilda förare vill sluta någon annanstans ska det vara möjligt att göra ett avsteg från avtalet. Jag gissar på att det bara är ett fåtal förare i främst Stockholm som det berörs. Den stora massan vill börja och sluta på samma ställe. Sen förstår jag att chaufförerna i Kommunala bolag vill få bort individuella löner. Individuella löner driver upp arbetstempot och spelar ut chaufförer mellan varandra. Arbetsmiljön blir lidande med individuella löner. Dessutom är i-löner orättvisa och leder till revirtänkande.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-10-03. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.