Kritik mot S-förslag om pensioner

|LO har ett bättre pensionsförslag än statsminister Stefan Löfvens löfte om höjd inkomstpension för låginkomsttagare. Det skriver pensionsexperten KG Scherman på DN Debatt.

Den 1 maj i år presenterade Stefan Löfven ett vallöfte om att höja pensionen. De som har mellan 11 000 och 14 000 kronor i månaden skulle få en höjning på 600 kronor före skatt.

KG Scherman skriver på DN Debatt den 24 maj att det skulle få fel effekt. Han var generaldirektör för Riksförsäkringsverket mellan 1981–1996 och hade ansvar för allmän pension.

Enligt honom är LO:s förslag om att öka avsättningen till pensionssystemet med två procentenheter bättre. Summan innebär 35 miljarder till pensionssystemet. Det skulle ge en omedelbar effekt, skriver han.

Nyligen skrev flera LO-ekonomer en debattartikel på DN Debatt där de anser att den totala pensionen måste vara 70 procent av lönen och därför bör avsättningen öka. Om inte detta kan ordnas i det allmänna pensionssystemet kommer LO att kräva detta i kommande förhandlingar.

KG Scherman välkomnar dessa krav. Att höja inkomstpensionen för alla inkomstnivåer är bättre än att S-förslaget eftersom det förslaget bara höjs för vissa och sedan sjunker tillbaka.

Scherman ger ett antal förslag på förändring på kort och lång sikt. På kort sikt bör avgiften till pensionerna höjas med två procentenheter, vilket skulle ge 35 miljarder. Hälften kan användas till att frysa pensionsåldern på 66,5 år och hälften till att höja alla inkomstpensioner. 

På lång sikt behövs bland annat verkliga förbättringar i arbetsmiljön och att pensionssystemet tar hänsyn till att det alltid kommer att finnas grupper som har svåra arbetsförhållanden.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Men dom som bara har 8500 kr före skatt och lite över 5865 kr efter skatt vad blir höjningen där då?
Då skulle höjningen vara större eller?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-06-14. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.