Colourbox/Försäkringskassan
Foto: Colourbox/Försäkringskassan

Bedömning av sjuka ses över

|Regeringen vill utreda hur Försäkringskassan använder begreppet ”normalt förekommande arbete” när man bedömer arbetsförmågan hos personer som söker sjukpenning. Man vill även titta på Försäkringskassans förslag om att lätta på reglerna för sjukpension.

Trycket har varit hårt på regeringen att komma med besked om hur man vill reformera sjukförsäkringen. Inte minst från fackföreningsrörelsen har kritiken varit omfattande.

Facken menar att Försäkringskassan nekar sjuka ersättning efter att ha prövat deras arbetsförmåga mot en påhittad arbetsmarknad och jobb som inte finns.

Som KA skrev i går tredubblades förra året antalet fall som fackens advokatbyrå LO-TCO Rättsskydd drev mot Försäkringskassan om indragen sjukpenning. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har flera gånger lovat åtgärder och i dag presenterar hon en rad förslag på Dagens Nyheters debattsida och på regeringen.se

Vad gäller just begreppet ”normalt förekommande arbete”, som alltså är vad arbetsförmågan ska prövas mot enligt dagens regler, konstaterar regeringen att det inte funnits någon exakt definition av vilka arbeten det skulle vara. 

Även begreppet ”särskilda skäl” ska ses över. Det ska användas om en person anses vara för sjuk för att få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden.

LÄS OCKSÅ: Fler rättsfall mot Försäkringskassan

Regeringen vill också se över prövningen av rätten till sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Numera är det väldigt få som beviljas sjukersättning. Allt fler långtidssjuka får istället söka sjukpenning och måste då lämna in nya läkarintyg för att bevisa brist på arbetsförmåga.

Det här har fått Försäkringskassan att själva föreslå att lätta på reglerna och bevilja fler förtidspension

Den som tror att regeringen tänkt sig omfattande förändringar i sjukförsäkringen riskerar dock att bli besviken. Arbetsförmågan ska vid längre sjukdom fortsätta att bedömas vid bestämda tidsgränser, skriver regeringen.

Robert Sjunnebo, chef för den försäkringsrättsliga enheten på LO-TCO Rättsskydd säger att det är för tidigt att säga om åtgärderna kommer leda till en mindre stram lagstiftning.

– Allt hänger på hur utredningsdirektiven utformas och det vet vi inte än, säger han.

Robert Sjunnebo har en förhoppning om att översynen ska leda till en bättre sjukförsäkring. Men vissa formuleringar i regeringens skrivelse oroar honom. Där står att det ska analyseras ”vilka fysiska och mentala förmågor som krävs” av en person som ska bedömas klara ett normalt förekommande arbete.

– Då är man väldigt nära medicinska förutsättningar för arbete och det är det vi menar att det inte finns något lagstöd för. Vi vill istället se att man gör en prövning mot ett faktiskt existerande arbete. Skrivningen talar för att man redan gjort ett vägval i den här frågan tyvärr.

I åtgärdsprogrammet ingår också bland annat att Försäkringskassan ska bli bättre på att förklara sina beslut. Myndigheten ska förbättra dialogen med hälso- och sjukvården, och ska tillsammans med Arbetsförmedlingen se till att ingen hamnar mellan stolarna.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Jag har jobbat i flera år. I sjukvården tills kroppen ej orka mera. Kroppen sa Stopp. Jag har arbetat och när vi är sjuka i Sverige så trodde jag att man skulle få sjukpenning. Ack va fel jag har.Min kropp gav allt på arbetet.Det är mitt arbete som har gjort mig sjuk. Det är tacken att man ej får några pengar

Vad är det för land vi bor i egentligen?
Här drar man in assistansersättning mm. Är Sverige på väg åt fel håll.
Man kan förstå att det finns människor som lurat till sej saker och ting.
Och på det viset så får andra som verkligen behöver hjälp lida.
Sjukskrivna som inte får sjukpenning.Varför måste det ta så lång tid.
Och varför ska allt vara så krångligt?
Nu får väl ni ta och ge er.
Ge människor som behöver hjälp, ersättning mm.
Vi är väl inget uland heller?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2018-02-14. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.