Kundvalsföretag saknar avtal med facket

|19 av 46 privata företag inom hemtjänsten i Nacka kommun saknar kollektivavtal och riskerar att utsättas för blockad. Det visar KA:s undersökning.

- Vi kan sätta de här företagen i blockad och lägga ut dem på svarta listan på Kommunals hemsida. Där kan vi ha dem tills de går med på att teckna kollektivavtal, säger Kommunals enhetschef Lars Thörn.

Äldre och handikappade i Nacka kan idag välja mellan 46 privata företag, förutom kommunen, inom hemtjänsten i ett system som kallas kundval. Vad de inte vet är att närmare hälften av dem saknar kollektivavtal, som ger de anställda deras grundläggande trygghetspaket, visar den undersökning KA gjort, där vi ringt runt till samtliga företag.
Nacka kommun införde kundval redan 1992. 2001 skrev Kommunalarbetaren att åtta av tolv företag saknade kollektivavtal.
Allt fler företag i Nacka drivs av privata utförare.
År 2001 sköttes 75 procent av hemtjänsten av kommunen. Idag är det omvänt.
69 procent sköts av privata företag.

Curanda Vård Assistans har inget avtal trots 30 anställda. Nacka Vårdteam med tolv anställda saknar avtal men tycker att personalen har det bra ändå.
- Jag har bara en anställd på halvtid som tillhör Kommunal. Jag är överens med mina arbetstagare, som inte ser några brister. Jag vill inte teckna något kollektivavtal, säger Lotta Granqvist, ägare och verksamhetsansvarig på Nacka Vårdteam.
Hon säger att Kommunal uppträtt hotfullt och sagt att "vi ska nog fan se till att du skriver på ett avtal".
- Det är obehagligt och ingen dialog, säger hon.
Även Ulla Björkroth som driver Orrens Vård & Omsorg säger nej till kollektivavtal. Hon har 20 anställda. Företaget saknade avtal även 1992, då systemet infördes.
Tillsammans med Curanda och Nacka Vårdteam tillhör Orren de företag som har ett stort antal uppdrag inom hemtjänsten.
- Jag vill inte påtvingas något, säger Ulla Björkroth. Hon vet inte hur många av de anställda som tillhör Kommunal.
- De får tillhöra vad de vill. Vi lever i ett fritt land.
Hon tycker att hon har hittat bra försäkringar och andra lösningar till sina anställda.

Att Kommunal har försökt förmå kommunen att bara godkänna företag, som har kollektivavtal, avfärdar hon med:
- Vi lever väl inte i Ryssland.
En av de anställda, Patrik Laijronsdotter, är medlem i Kommunal och säger att han inte är emot avtal, men tycker inte om det sätt som Kommunal försöker tvinga fram avtal på. Han tycker att han har bra lön och försäkringar.
Företaget Nyponrosen har inte heller avtal.
- Det finns tre medlemmar inom Kommunal men de vill inte ha något avtal utan lite mer frihet, säger Elisabeth Ståhl Rupish, som är ansvarig för verksamheten.
En arbetsgivare, som Kommunalarbetaren talade med, visste inte ens vad ett kollektivavtal är.

Ett företag som däremot har avtal är Alerta Vård och Omsorg som ingår i Järva Vård & Omsorg.
- Alla företag borde ha avtal. Personalen ska ha trygghet och det är en konkurrensfördel för oss som företag, säger verksamhetsansvarige Eyyüp Sürek och hänvisar till branschorganisationen Äldreomsorgsföretagarna inom Almega, som förespråkar avtal.

Lars Thörn, Kommunal, betonar hur viktigt det är med kollektivavtal för att säkerställa rätt förmåner, lön och försäkringar för de anställda, så att de är skyddade om något händer. Det hindrar företaget att lägga lägre anbud på bekostnad av de anställdas löner.
- Det är också en trygghet för de anhöriga att veta att det är ordning och reda på arbetsplatsen.
Däremot ser han inget skäl för Kommunal att vara hotfull för att genomdriva ett avtal:
- Vill inte arbetsgivarna gå med på avtal är det bara att lugnt åka därifrån och verkställa en blockad.

Erik Langby, moderat kommunalråd i Nacka har följande kommentar:
- Det är inte vi som anlitar företagen utan de som är berättigade till bistånd. Som politiker lägger vi oss inte i. Det vore detsamma som att vi skulle lägga oss i vilken frisör de ska anlita. Avtal är en fråga mellan arbetsmarknadens partner. Men det är lite konstigt att Kommunal vill tvinga fram avtal när de anställda inte har efterfrågat det.

Om de anställda får problem eller blir illa behandlade, vad gör de då?
- Då får de överväga att anlita den fackliga organisationen. Eller byta till en annan arbetsgivare, för det ger just mångfalden av företag möjlighet till.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2006-08-30 00:00