Linn Ejdersand/arkiv
Försäkringskassan. Foto: Linn Ejdersand/arkiv

Kvinnodominerad sektor sjukast

|Att en arbetsplats är offentligt eller privat ägd är inte avgörande för att sjukfrånvaron är hög. Det handlar mer om att kvinnligt dominerade kontaktyrken är vanligare i offentlig verksamhet.

Det visar en analys av Försäkringskassan. Att kommuner och landsting har höga sjuktal är känt sedan länge. Vi vet också att det är så kallade kontaktyrken, som undersköterska och socialsekreterare som är hårdast drabbade. Dålig arbetsmiljö är en faktor som brukar pekas ut. ”Många verksamheter med kända arbetsmiljöproblem som vård, skola, omsorg och socialtjänst bedrivs av kommuner och landsting”, skriver Försäkringskassan.

Men vad händer om man tar hänsyn till faktorer som till exempel kön, yrke och ålder? Försäkringskassans analys visar att då försvinner skillnaderna mellan privat och offentlig verksamhet. Den höga sjukfrånvaron i kommuner och landsting beror alltså inte på själva driftsformen, utan på att denna sektor sysselsätter fler kvinnor i yrken med dålig arbetsmiljö.

Försäkringskassan har också tittat på varför sjukfrånvaron är lägst hos mindre privata företag. En förklaring kan vara att det är lättare och mer acceptabelt att sjukskriva sig som anställd inom en större verksamhet. Då finns ofta en kollega som kan täcka upp. Samtidigt visar statistiken att när anställda på mindre företag väl blir sjukskrivna är risken större att de blir borta länge och aldrig kommer tillbaka till sitt jobb. Det kan enligt Försäkringskassan bero på att resurserna för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö­frågor är mer begränsade i små företag.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Betraktar äldre ffa kvinnor som pålitlig personal inom vård/ omsorg. ofta med procentuellt mindre omfattning arbetar extra timmar/ tåliga och inga sjuka barn. Gäller också stresshantering och många andra kvaliteter hos mogna kvinnor.

Skriv din kommentar

Kommentarer är tillåtna till 2018-04-04.
Din kommentar kan komma att publiceras som en insändare i KA:s papperstidning.