Lägre löner i privat äldreomsorg

|Flera privata arbetsgivare inom äldreomsorgen betalar lägre löner än de kommunala. Det visar undersökningar från tre av Kommunals sektioner runt om i landet.

- Privatanställda halkar efter i lön inom äldreomsorgen, säger Kommunal i sektionsordförande Kim Öhman i Linköping. Undersköterskor hos privata utförare i Linköping hade år 2006 en medellön som är 1059 kronor lägre än kommunen.
Vårdbiträden i hemtjänst hade i snitt 931 kronor lägre i lön jämfört med kommunen.
Medellönen för samtliga anställda inom den privata äldreomsorgen var 572 kronor lägre jämfört med kommunen.
Den senaste avtalsrörelsen ger både kommunalt – och privat anställda ett engångsbelopp. Men de privata arbetsgivarna har hittills vägrat att betala ut detta till vikarier och timanställda.

De privatanställda har ännu inte förhandlat färdigt om årets löner men Kim Öhman ser inget som tyder på att löneskillnaderna minskar.
I mitten av förra året jämförde även Kommunals sektion 3 i Östersund löneläget mellan kommunens undersköterskor och det privata Caremas.
- Vi jämförde 84 undersköterskor hos vardera arbetsgivare, berättar Agnetha Danielsson i sektionen. Det visade sig att Carema betalade i snitt 1 111 kronor lägre.

Inte heller i Falkenberg hos Attendo Care har personalen hängt med i löneutvecklingen. Det säger Kommunals sektionsordförande Catharina Berghorn.
Här är dock inte skillnaderna lika stora. Kommunen betalade innan årets löneförhöjningar i genomsnitt 462 kronor mer till undersköterskor.
Däremot anställer kommunen på betydligt högre ingångslöner, medan Attendo håller sig strikt till avtalet. Kommunen betalar en undersköterska med utbildning 17 200 kronor. Tolv månaders erfarenhet ger 400 kronor extra.
- Attendo håller sig till lägstalönen 15 000  kronor enligt avtalet. Eftersom Attendo inte vill redovisa vad vikarierna får, måste vi själva fråga dem, säger Catharina Berghorn.
Dessutom har, enligt henne, sysselsättningsgraden minskat. Fler arbetar deltid.

På Kommunals förbundskontor bekräftar ombudsman Liza Di Paolo Sandberg uppgifterna.
- Via förhandlingsprotokoll har jag tydligt kunnat se att anställda hos privata arbetsgivare har lägre lön. Men det är svårt att jämföra. Vi yrkar varje år på att få lönestatistik men det är blankt nej från arbetsgivarsidan, säger hon.
Hon bekräftar också att de privata företagen följer avtalen men aldrig ger något utöver potten eller lokalt förhandlar fram en bättre ingångslön till skillnad från en hel del kommuner.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2008-03-04 10:20