Läkarna fråntas rätt att bedöma arbetsförmåga

|Vid årsskiftet genomförs en förändring i det tysta som kan få stor betydelse för många sjukskrivna. Då tar Försäkringskassans handläggare helt över bedömningen av sjukas arbetsförmåga.
-- Läkarna kan inte längre skydda patienterna, säger en kritisk ordförande för Läkarförbundet, Marie Wedin.

Men på Försäkringskassan tror man att förändringen kommer bidra till en mer ärlig bild av sjukförsäkringen.
– Jag tror att det blir mer renhårigt nu. Tidigare gav den medicinska utredningen ibland den sjukskrivna en falsk förespegling om att de skulle få rätt till ersättning, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare.

I komplexa sjukfall har Försäkringskassan fram till nu betalat privata vårdgivare eller landsting för att göra särskilda läkarutlåtanden (SLU), eller i särskilt svårbedömda fall en hel försäkringsmedicinsk utredning (FMU) av ett team av läkare, sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut och socionom. Vårdspecialisterna har då slagit fast i hur hög grad personen kan arbeta. En bedömning som Försäkringskassans handläggare som regel också följt, men Kommunalarbetaren har berättat om hur handläggarna nu börjat köra över läkarnas bedömning. Den tragiska historien om Christina Reyes är ett av de mer extrema exemplen. Hon nekades sjukpenning, trots att hon vägde 36 kilo och en specialistutredning slagit fast att hon saknade arbetsförmåga. Ett år senare var hon död.

KA kan nu avslöja att den nya reformen som genomförs vid årsskiftet kan innebära att fler svårt sjuka liksom Christina Reyes nekas ersättning från Försäkringskassan. Då skärper nämligen myndigheten greppet om utredningsläkarna, som fråntas rätten att över huvud taget sätta en nivå för den sjukskrivnes arbetsförmåga.
– Läkarna ska inte uttala sig om arbetsförmågan, det ska våra handläggare göra, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare.
Syftet är att bedömningarna ska bli mer i enlighet med den nya sjukförsäkringen.
– Läkarna kan inte hålla reda på alla tidgränser i rehabiliteringskedjan. Arbetsförmåge-bregreppet är Försäkringskassans. Och det är mycket striktare idag med prövningen mot hela den reguljära arbetsmarknaden.
Cecilia Udin tror dock inte att förändringen innebär fler avslag, eftersom det redan tidigare var handläggarna som fattade det slutgiltiga beslutet om den sjukskrivne ansågs ha arbetsförmåga.

Vad är det läkarna ska skriva i utredningen om de inte ska uttala sig om arbetsförmågan?
– De ska så utförligt som möjligt beskriva de begränsningar som personens sjukdom innebär, men även vilka möjligheter som finns. Vi vill veta vad personen kan göra, inte bara vad de inte klarar av, säger Cecilia Udin.

Men inom läkarkåren växer missnöjet.
– Våra läkare är kritiska till att de ska utreda sjukskrivna utan någon rättighet att bedöma arbetsförmågan, säger Lisa Lannersten, enhetschef för privatägda Sofiahemmet rehabcenter . Företaget är landets största leverantör av FMU-utredningar, men kommer i och med förändringen att förlora sina uppdrag, då alla utredningar nu ska skötas av landstingen.
De sjuka får heller inte längre möjlighet att arbetsträna som en del av utredningen, något som väcker kritik på Sophiahemmet.
– Den försäkringsmedicinska utredningen kunde visa att det fanns viss arbetsförmåga. Men i arbetsprövningen såg vi att det inte gick. Det hände att vi upptäckte människor som hade demens eller en utvecklingsstörning och aldrig hade fått en diagnos, säger Lisa Lannersten.

Marie Wedin, nyvald ordförande för läkarförbundet är oroad över att läkarna inte längre kommer att kunna stå upp för sina patienter.
– Eftersom så många hamnar mellan stolarna tycker jag det skulle vara klokt av Försäkringskassan att öppna för en så bred bedömning som möjligt.
När det gäller vanliga läkarintyg för mindre komplexa sjukfall kan läkarna fortfarande om de vill göra en bedömning av arbetsförmåga.  
– Det är bara en rekommendation, men det måste finnas en grundbedömning för att vi ska kunna fatta beslut. Men i de flesta fall så följer vi den, säger

Cecilia Udin.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Visst kan vi vara solidariska med alla ända till den dagen vi märker att vår egen ekonomi håller på att raseras. Så ser det ut i Sverige av idag.
Reinfelt säger att "det går bra för Sverige" men på vilket sätt? Vi som är lite till åren komna märker att Sveriges ekonomi försämrats till oigenkännlighet de sista 25-30 åren men ändå låter de styrande människor från alla världens hörn få stanna här med oehörda kostnader till följd. Eller trodde du att det var gratis?
Nej du, det är du och jag som betalar för utifrån kommande gruppers uppehälle och pensioner trots att de inte arbetat en dag i Sverige.
Rättvist? Solidariskt?

Hej Roland,
Vi har nu lagt ut det dokument från Försäkringskassan som styrker våra uppgifter i artikeln. Det är ett beslut om riktlinjer för läkarnas medicinska utredningar. Se artikel på första sidan på KA.se

Jag undrar var underlaget finns för den kommande reformen. Handlar det om en proposition med lagändring, ändring i förordningen för Försäkringskassan, ändring i Försäkringskassans vägledningar? Ingenstans i artikeln nämns var det går att läsa beslutet om förändringen.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2011-01-12 10:03