Kommunal
Anja Westberg Foto: Kommunal

Lantarbetare i fokus på vattenvecka

|På söndag inleds Världsvattenveckan i Stockholm. Kommunal kommer under veckan att lyfta lantarbetares utsatthet.
– Lantarbetare drabbas hårt av resistenta bakterier, det orsakar många dödsfall bland lantarbetare runt om i världen, säger Anja Westberg, ombudsman på Kommunal.

Världsvattenveckan, World Water Week, anordnas varje år i Stockholm. Det är en global konferens där politiker, organisationer, forskare och företag från hela världen samlas för att diskutera vattenfrågor.

Årets konferens kommer att fokusera på hur man minska utsläppen och föroreningarna i vattnet. Det är en viktig fråga för lantarbetare runt om i världen, menar Anja Westberg, som är Kommunals ombudsman med ansvar för lantarbetarfrågor och som bland annat sitter med i den svenska kommittén för FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske.

– Utsläppen av antibiotika i vattnet och antibiotikaresistensen slår väldigt hårt mot lantarbetare. I många länder runt om i världen ges antibiotika till friska djur för att öka tillväxten eller för att förebygga sjukdomar. Det gör att många lantarbetare runt om i världen är resistenta mot antibiotika, och många dör i sjukdomar såsom lunginflammation.

På konferensen kommer forskaren Peter Hurst att tala på ett seminarium anordnat av Kommunal. Seminariet kommer att fokusera på hur den ökande antibiotikaresistensen slår mot lantarbetare.

– Det känns bra att lantarbetarnas situation lyfts på konferensen. Eftersom lantarbetarna arbetar närmast djuren som bär på resistenta bakterier så är de mest utsatta, säger Anja Westberg.

Världsvattenveckan pågår mellan den 27 augusti och den 1 september och arrangeras av SIWI, Stockholm International Water Institute.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Toppen att detta ämne kommer fram. Vattenkvalitén, den stora antibiotikaanvändningen och resistenta bakterier är mycket viktiga framtidsfrågor som behöver uppmärksammas mer.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-09-15. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.