Lättare för kvinnor att bli brandmän

|Till nästa år vill Räddningsverket att kommunerna anordnar prova på-kurser för kvinnor som är intresserade av att bli brandmän.

Sen 1997 har Räddningsverket, utifrån ett regeringsuppdrag, själva hållit kurser för tjejer som vill pröva på yrket.

Intresset har ökat för varje år. I år ordnades för första gången två kurser. Sakta men säkert har det också blivit fler kvinnliga brandmän.

När Räddningsverket fick uppdraget 1997 fanns det ingen kvinnlig heltidsanställd brandman och cirka 70-80 på deltid. I dag finns det tio heltidsanställda och 100--120 deltidsanställda kvinnliga brandmän.

För att öka tillgängligheten ytterligare vill Räddningsverket föra ut kurserna på lokal nivå. Hittills har cirka tio kommuner nappat. Räddningsverket hoppas att lika många kommuner till ska ställa upp och ordna prova på-utbildningar.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2001-11-10 00:00