Colourbox
Vad händer om du dör? Foto: Colourbox

Så skyddas dina anhöriga om du dör

|Hur ska familjen klara sig ekonomiskt om du dör? KA har kartlagt var pengarna finns. En kommunalare som är gift och har två barn kan lämna efter sig cirka en miljon kronor tack vare bland annat kollektivavtalet.

Om du fick frågan om du har en livförsäkring vad skulle du svara då? Faktum är att de flesta kommunalare har två. Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal har en livförsäkring. Pengarna finns hos Afa Försäkring om du är privat­anställd, och hos pensionsbolag­et KPA om du är anställd i kommun, landsting, Svenska Kyrkan och i vissa fall kommunala bolag. 

Många kommunalare har också en sjuk- och efterlevandeförsäkring via fackmedlemskapet. Du får den om du inte aktivt tackar nej och den sköts av Folksam. Dessutom finns ett mindre statligt skydd för dina efterlevande som betalas ut från Pensionsmyndigheten. Och inte nog med det. Det kan vara bra att kolla upp om du har ett återbetalningsskydd på tjänstepensionen. När du har gått i pension kan du även välja om du vill ha ett efter­levandeskydd till din premiepension. 

 

LÄS OCKSÅ: Ovanligt att facket ärver

 

Det här med ersättningar efter dödsfall är med andra ord en djungel. Monica Zettervall, expert på Pensionsmyndigheten, ger rådet att spara informationen i en pärm för att underlätta för anhöriga om det värsta skulle inträffa.

–  Det är svårt ändå för den som är i sorg att reda upp allt. Det är mycket lättare om de kan titta där hur de ska gå tillväga för att få ut pengarna. 

KA har bett experterna räkna ut hur mycket dina anhöriga kan få ut totalt. För en 40-årig kommunal­are med partner och två barn kan det handla om cirka en miljon kronor. Det kan låta mycket, men har ni ett bostadslån kan det vara bra att räkna på om partnern skulle klara av de kostnaderna ensam eller om ni behöver en extra försäkring för det, ett så kallat bolåneskydd. Det funkar ofta så att halva skulden skrivs av om din partner avlider. 

Störst summa, 320  000 kronor, betalas ut från Folksams sjuk- och efterlevandeförsäkringen som till skillnad från den kollektivavtalade livförsäkringen inte trappas av om den som dör är äldre än 55 år. Pengarna går till närmast anhörig och dit ­räknas i första hand maka, make eller registrerad partner, sambo som du har barn med eller i sista hand dina barn. 

Om du vill kan du ändra vem som ska få ärva pengarna. Då krävs att du ­skriver ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande. 

Kan jag välja att ge pengarna till en organisation som Röda Korset?

–  Ja, om du skriver in ett eget förmånstagarförordnande. Då får du välja precis vem du önskar, en organisation eller företag, säger Christer Landelius på Folksam.

Dina efterlevande kan också få pengar från Pensionsmyndigheten. Den som är gift eller är sambo och har barn tillsammans kan lite förenklat få 55 procent av den inkomstpension som den avlidne har tjänat in. Ersättningen betalas ut i ett år, men förlängs om ni har barn under 18 år. Barnen får en liknande ersättning som kallas för barnpension.  

Är du över 60 år och har en partner som har ­bättre ekonomi än du själv kan det vara bra att över­väga att ta bort återbetalningsskyddet i din tjänste­pension eftersom det kan höja din ­pension. Om du väljer att ha det kvar får din partner, eller dina barn om du väljer dem som förmånstagare, hela din ­intjänade tjänstepension utbetald om du skulle dö. 

 

Staten Premie- pensions- myndigheten • Omställnings- pension• Barnpension• Änkepension• Efterlevande- skydd • Efterlevande- livränta Klickaför mer info! AMF (privatanställda) Medlem-skap iKommunal Folksam • Sjuk- och efter- levandeförsäk- ring.• Barngruppliv.• Komplett- erande liv- försäkring (för dig som arbetar där det saknas kollektivavtal). HÄR FINNS PENGARNA • Återbetalnings- skydd. Tjänste-pension AMF (privatanställda arbetare) • Återbetalnings- skydd. • Familjeskydd. • Efterlevande- skydd. KPA Pension (kommun- och landstings- anställda) Betalas ut avKPA Pension eller SKANDIA(kommun- och landstings- anställda) Afa försäkring (privatanställda arbetare)Betalas ut avFora Kollektiv-avtal Afa försäkring (privatanställdaarbetare) • Tjänstegrupp- livförsäkring• Begravnings- hjälp • Makeförsäkring KPA LIV (anställda i kommun, lands- ting, Svenska kyrkan, kommun- ala bolag) • Tjänstegrupp- livförsäkring• Begravnings- hjälp • Makeförsäkring

 

Grafik: Elin Steen

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2017-05-31 15:01