Anders Wiklund/TT
Torbjörn Johansson och Catharina Bäck. Foto: Anders Wiklund/TT

LO går inte i konflikt för försäkringen

|Arbetsgivarna vill inte betala för de arbetssjuka och LO vill inte strida för dem. Här svarar facket och Svenskt Näringsliv på kritiken.

Förenklat kan man säga att arbetssjuka är den grupp som slitits ut eller skadats av arbetsmiljön på jobbet, fysiskt eller psykiskt. Villkoren i fackets och arbetsgivarnas försäkring hos Afa säger (med få undantag) att om du inte får en arbetssjukdom godkänd av Försäkringskassan, så kan du inte få pengar från Afa heller. Allt färre har fått sin arbetssjukdom godkänd av Försäkringskassan. Det har gjort den fackliga försäkringen billigare för arbetsgivarna.

Det finns förslag som skulle betyda att facket och arbetsgivarna såg till att fler arbetssjuka fick mer hjälp. Men enligt LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger Svenskt Näringsliv hellre upp försäkringen än går med på såna förändringar. Och i så fall måste LO:s medlemsförbund tycka att det är värt att gå i konflikt.

 

LÄS OCKSÅ: Arbetssjuka lämnas utan skydd

 

Svenskt Näringsliv håller inte med om bilden. Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert, tycker att om LO varit angelägna borde de ha kallat till förhandling.

– LO har inte har gett uttryck för att vilja genomföra någon betydande förändring i försäkringen sedan 2013, säger han.

Då gjordes förändringar i olycksfallsdelen. Samtidigt plockades försäkringarna, på förslag av Svenskt Näringsliv, åt sidan och skildes från de övriga avtalsförhandlingarna.

Något kritiker säger försvagar fackets chanser att genomföra förbättringar avsevärt. Varför gick LO med på detta?

– Det var väldigt många som irriterade sig på att förhandlingar om försäkringarna låste och blockerade själva avtalsförhandlingarna. Både bland förbund och arbetsgivare, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Förstår du kritiken mot beslutet?

– Ja, den kan jag förstå. Men styrelsen valde det ändå. Det var ingen stor diskussion.

På Svenskt Näringsliv förklarar Hans Gidhagen att förslaget hade sin grund i att man ville ”slippa känna sig pressad att träffa uppgörelser om försäkringar när man inte hade utrett effekterna”.

– Det var ju lätt att blockera uppgörelser, eller tvinga fram uppgörelser om försäkringen, för att få igenom ett avtal på ett branschområde.

 

LÄS OCKSÅ: ”Min livskvalitet har blivit skit”

 

Det som också hände 2013, var att LO träffade en uppgörelse om en helt ny försäkring; en utfyllnad i den statliga föräldraförsäkringen. Medlemmar som är barnlediga kan ansöka om extra ersättning. Och till den nya försäkringen har arbetsgivarna hittills inte behövt betala in någon premie, för den betalas med pengar ur Afa Sjukförsäkring.

Pengar som var tänkta för sjuka, har alltså gått till föräldralediga.

Sverige har redan en väldigt bra föräldraförsäkring. Varför satsade ni inte på de arbetssjuka?

– Man kan ju alltid lägga fram det så, men vi bytte ju inte det ena mot det andra, säger Torbjörn Johansson.

– Vi hade flera krav och vi hade inte rangordnat dem. Men arbetsgivarna var mer benägna att gå med på föräldraförsäkringen.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal hänvisar till politiken

 

I övrigt understryker LO att man försöker påverka politikerna att förbättra den statliga försäkringen, för då skulle de egna villkoren automatiskt kunna bli bättre. Något som ännu inte lyckats.

– Svenskt Näringsliv har ju haft politiken i ryggen under åtta borgerliga år. Man får inte glömma det, säger Torbjörn Johansson.

Men är inte det väldigt lojt, att bara hänvisa till politiken? Ni har ju ett utrymme att göra saker själva. Ni har massor med pengar i ett försäkringsbolag.

– För att få igenom stora förbättringar med Svenskt Näringsliv måste vi vara beredda att säga upp försäkringen. Ska vi på allvar göra någonting åt det här så måste vi vara villiga att ta den risken. Och vi, tillsammans med förbunden, har inte kommit till det beslutet ännu.

Den här gruppen av utslitna, som är besvikna, som säger ”jag trodde att jag var försäkrad, och så är jag inte det. Min kropp är trasig, mitt liv är förstört.” Vad kan facket göra för dem?

– Vi måste hitta ett system där folk inte ramlar mellan stolarna. Och det måste man jobba långsiktigt för. Och det kommer vi att göra politiskt, och vi kommer att jobba för ett system där vi kommer åt de här frågorna. Vi måste få en majoritet av fackförbunden att tycka att det är värt att gå i konflikt, för arbetsgivarna säger nej tills de ser att vi är beredda att slåss för detta, säger Torbjörn Johansson.

På Svenskt Näringsliv säger Catharina Bäck, också förhandlare och försäkringsexpertatt statliga regelförändringar ”får genomslag” i den avtalade försäkringen.

Men när staten har klivit tillbaka och tar mindre ansvar för arbetssjuka, borde inte facken och arbetsgivarna ta ett större ansvar, eftersom det är på jobbet man skadat sig?

– Vi tar ett stort ansvar genom försäkringen. Dessutom finansierar vi den allmänna försäkringen genom arbetsgivaravgiften.

40 miljarder har betalats tillbaka från Afa till arbetsgivarna. Samtidigt är premierna historisk låga och Afas penningreserv bara växer. Borde det inte finnas utrymme för reformer för de arbetssjuka?

– Vi har betalat in för höga premier och de har justerats. Afa är ett väldigt välskött och välkonsoliderat bolag. Det bygger på inbetalda premier och på att man väldigt framgångsrikt har kunnat kapitalförvalta premierna.  Det behövs mycket pengar i systemet.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Om du fått en fysisk arbetsskada som inte godkänns av AFA och FK trots att den är tydlig får du garanterat även svåra psykiska problem. All tillit till samhället, människor, rättssystem, facket etc försvinner, på goda grunder. Självmordet kan ligga mycket nära att ta till när omgivningen och det en trodde på visade sig vara i bästs fall luft - i sämsta fall medveten ondska.
Har du från början fått en svår psykisk arbetsskada är det om möjligt ännu värre och mer omöjligt. Och du står helt ensam.
Parterna ska inte syssla med sådan här allvarlig rättsskipning, det måste till juridiska instanser och brott - straffrätt.
Rädsla, feghet, undfallenhet är inte de egenskaper en önskar finna hos sin fackklubb eller skyddsombud men troligast de vanligaste. Högre upp är också de rädda om sina egna skinn och positioner. Det måste till radikala ändringar!!!

Ännu ett fattigdomsbevis när LO/Facket inte gör någonting för den arbetsskadade.
Man har hur mycket utredningar och villkor som inte finns till för medlemmarna. Sedan tror jag inte på LO-TCO-rättsskydd för dessa personer undanhåller information till alla som skadas på sitt jobb.
Inte ens LAF eller andra försäkringar som är kopplade till arbetsskador gäller när det kommer till kritan. Mycket snack och lite verkstad.
Man får inte ens ett biträde eller advokat/jurist som hjälper till vid dessa arbetsskador. Detta skall försäkringen gå in och täcka helt. Försäkringskassan är en part i tvister och dom hävdar att du som skadad har bevisskyldighet vid arbetsskador.
Lägg denna bevisbörda på FK som myndighet, så slipper man höra ”du kan alltid överklaga om du inte är nöjd”. För så heter det från försäkringskassan.
Sedan kan AFA betala ut ersättning vid arbetsskador men detta görs inte heller för man anser att politiska direktiv skall styra verksamheten där.
Inte mycket till rättssäkerhet eller rättstrygghet inte.Mycket munväder och ingen verkstad från LO-TCO rättsskydd och övriga inom rörelsen.

Det verkar som att man hellre sitter still i båten än att man skall göra något för alla arbetsskadade. Man tvår sina händer istället för att gå sin egen väg. Politiska beslut kan aldrig stå i vägen för arbetsskadades rätt till trygghet och rättssäkerhet vid arbetsskadeolyckor.

Det är ett syniskt spel med arbetsskadade som spelbrickor. Vill man så kan man. Men detta är två parter som hellre ser till sina egna intressen och inte till vad försäkringen skall vara. Det ser man ju i denna artikel.
Man vill inte ge försäkrade deras rätt. Och man önskar inte heller att utge vad som rättmätigt tillfaller skadade i arbetet. Sedan skyller man på Försäkringskassan ( som inte heller kan göra rätt för sig ).

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-04-04. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.