LO kritiserar förslag om invandrad arbetskraft

|Regeringen och miljöpartiet vill göra det lättare för arbetskraft utanför EU att arbeta i Sverige.
Arbetsgivarna ska ensamma få avgöra om behovet finns. Fack och arbetsförmedling ställs åt sidan, anser LO.

Förslaget innebär att en svensk arbetsgivare, som har utannonserat en ledig tjänst inom EU/EES och Schweiz, kan erbjuda anställning till någon utanför EU. Får man jobb i Sverige får man automatiskt uppehålls- och arbetstillstånd.
Förutsättningarna är att anställningen går att försörja sig på och att lön och andra anställningsvillkor är kollektivavtalsenliga eller följer av praxis inom yrket eller branschen. Facket får yttra sig men inte stoppa någon.
 
Arbetsförmedlingen ska inte längre i varje enskilt fall pröva om arbetskraften redan finns tillgänglig. Arbetsgivarens bedömning av sitt eget behov ska vara avgörande.
Möjligheterna att få visum för att till exempel gå på en anställningsintervju ska bli större än i dag. Den som därefter får ett erbjudande om anställning ska inte behöva åka hem för att söka uppehålls- och arbetstillstånd.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2008.

– Det är bra att regeringen vill förenkla reglerna. Men det här är ett sätt att kringgå myndigheter och fackförbund, säger Monika Arvidsson, LO-ekonom om regeringens och miljöpartiets förslag om enklare arbetskraftsinvandring.
LO anser att det hittills inte varit speciellt svårt för företag som behöver specialistkompetens att hitta sådan arbetskraft också utanför EU. Med hjälp av den överblick och kunskap som både arbetsförmedling och fack besitter har det inte varit några större problem. De har kunnat bedöma om arbetskraft redan finns inom landet eller EU.
– Det kan ju låta bra att man vill förenkla, men nu tar man bort alla kontrollmöjligheter. Man gör det svårare för facket att kontrollera om avtal och lagar verkligen följs. Det kan vara ett sätt att kringgå facket helt enkelt. Det finns inga sanktionsmöjligheter i det här förslaget, säger Arvidsson.

Det här förslaget är bara en liten del av lösningen för det stora behovet av arbetskraft, anser LO:s Monika Arvidsson.
– Vi skulle behöva 400.000 arbetskraftsinvandrare per år för att möta den stora pensionsvågen som väntar oss. Idag kommer ca 17.000.
Men arbetsgivarna applåderar:
- Många svenska företag har idag svårt att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Det nya förslaget kommer att göra det betydligt lättare för företagen att välkomna nya medarbetare till Sverige, säger Urban Bäckström, VD i Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Givetvis är facket och därigenom även SAP emot alliansregeringens uppgörelse med miljöpartiet om enklare regler för arbetskraftsinvandring. Varför försöker inte facket istället att se detta som en möjlighet att organisera nya grupper av arbetstagare? Men detta kräver då givetvis att man har någonting att erbjuda...vilket inte verkar vara fallet med tanke på den stora medlemsflykten från LO-förbunden. Andra fackförbund har inte alls tappat medlemmar i samma utsträckning - Vad drar man för slutsatser av detta?

Det är inte arbetskraftsinvandringen som är ett hot mot fackförbunden utan fackförbundens oförmåga att anpassa sig till dagens verklighet där man måste inse att man är en av flera aktörer på arbetsmarknaden och att den särställning som LO haft genom sina täta kontakter med tidigare S-regeringar inte längre är lika stark. När man inte längre skyddas av en S-regering måste börja stå på egna ben och visa vad man egentligen har att erbjuda sina medlammar...och en stor del anser tydligen att medlemskapet inte är värt sitt pris varför de väljer att lämna organisationen.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2008-04-17 14:36