LO: Lägstalöner ligger redan lågt

|De låga lägstalöner som allt fler borgerliga politiker och debattörer efterfrågar finns redan.
Den faktiska lägstalönen i kommuner och landsting låg 2014 på 13 552 kronor för kvinnor, när hänsyn tagits till hur mycket tid man arbetar, enligt LO:s jämställdhetsbarometer för 2016.

– Många av de som uttalar sig har ingen aning om hur arbetslivet ser ut, och särskilt då för kvinnor, sade LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson, när LO presenterade barometern.

Som ett räkneexempel visade LO-utredaren Ulrika Vedin hur en sänkning av de faktiska lägstalönerna skulle slå mot lågavlönade kvinnor.

Om tjänstgöringsgraden inte samtidigt ökar så skulle många faktiska lägstalöner hamna under 10 000 kronor i månaden. Och, påpekar LO i sin rapport, sänkta lägstalöner får bestående effekter på den enskildes ekonomi.

– När man har så låg lön så blir också löneökningarna betydligt lägre. Det som det handlar om är att man vill skapa ett nytt låglönesegment på svensk arbetsmarknad, sade Ulrika Vedin.

I rapporten används genomgående begreppet faktisk lön, då har alltså genomsnittslöner och lägstalöner justerats neråt, utifrån hur stor den genomsnittliga tjänstgöringssgraden är.

Under åren 2012-2014 har arbetarkvinnor halkat efter, visar jämställdhetsbarometern. Män i tjänstemannayrken hade 2014 en faktisk månadsinkomst som var 21 800 kronor högre än kvinnor i arbetaryrken. Den faktiska löneökningen 2012-2014 var för kvinnor i arbetaryrken knappt 1000 kronor, för män i tjänstemannayrken var motsvarande ökning 3 000 kronor under de åren.

I kommunerna var den faktiska genomsnittliga månadslönen 2014, för kvinnor 17 094 kronor, och för män 18 841 kronor.

För arbetarkvinnor, räknat på alla branscher låg den faktiska månadslönen på 17 860 kronor, det motsvarar 73 procent av arbetarmännens löner.

 

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Det är sant som Karl-.Petter har rätt i att det redan finns.
Tycker att borgarna kan lägga ner sitt trams.Många lever under 50 kr i timmen säger bara fy sjutton.
Sverige går utför.
Blir pensionär i augusti får då 7200 minus skatt ,vem ska hjälpa mej med mat mm?
Tänkte sätta mej i riksdagshuset och tigga då.

Hur många pensionärer har mindre än 11 200 kr (EU:s definition av fattig) efter skatt ?
Många har arbetat ett långt arbetsliv, fött barn och nu blivit pensionär med en låg pension.
Detta sker/har skett med alla politikers goda minne genom att slänga till dem Garantipension och BostadsTilläggPensionär som utfyllnad.
Kan en löntagare inte leva på 15 000 kr så hur skall då en pensionär kunna det?
Världens rikaste land som det ofta framhålls av politiker m fl.
SKÄMS på er.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-03-24. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.