Colourbox
Göteborg. Foto: Colourbox

LOV i Göteborg får vänta en gång till

|Tidigast i april 2018 kan valfrihetssystem i hemtjänsten i Göteborg införas. Den 23 augusti fattar kommunstyrelsen beslut om hur man ska vidare med frågan.

Införandet av LOV, Lagen om valfrihetssystem, i Göteborg har blivit en riktig långbänksfråga. Redan 2015 beslutade kommunfullmäktige att LOV i hemtjänsten skulle införas, mot den styrande röd-grön-rosa minoritetens vilja. Ärendet har skjutits upp ett par gånger. I juni i år drev Socialdemokraterna och Vänsterpartiet igenom att frågan skulle återremitteras en gång till med krav om mer utredning.

LOV skulle enligt tidigare planer ha införts i januari 2018.

– Det kommer minst krävas tre månader ytterligare om det beslutas under hösten, säger Gisela Askne, projektledare i Göteborg för införandet av LOV.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Skriv din kommentar

Kommentarer är tillåtna till 2017-09-01.
Din kommentar kan komma att publiceras som en insändare i KA:s papperstidning.