Medlemmarna är värda att bli vinnare

|På onsdagseftermiddagen kallade Kommunal till pressträff efter den senaste veckans artiklar i Aftonbladet. En del har handlat om investeringar som är svåra att förstå, annat om misstag och åter annat om ett felaktigt användande av medlemmarnas pengar.

På presskonferensen meddelade förbundsordförande Annelie Nordström att hon avgår och lämnar sitt uppdrag vid kongressen i slutet på maj.

Det betyder att hon nu har berättat att hon inte ställer upp för omval och att valberedningen nu måste påbörja sitt arbete med att hitta en ny ordförande som kan företräda medlemmarna.

Det är en viktig och svår uppgift som ligger framför valberedningen, för förbundet blöder. Under de senaste dagarna har närmare 10 000 medlemmar valt att lämna förbundet efter Aftonbladets avslöjanden. En stor del av missnöjet har handlat om att några personer i ledningen bott gratis på Marholmen, och på att förbundet drivit krog, något som många medlemmar tyckt har varit för långt bort från den fackliga kärnverksamheten. Medlemmarna har också varit upprörda över att Kommunals ledning har varit så osynliga under den värsta krisen som förbundet gått igenom. De har med några få undantag tackat nej till att medverka media och istället suttit instängda på förbundskontoret.

Och även om Annelie Nordström under presskonferensen presenterade en åtgärdsplan som förbundsstyrelsen beslutat om på sitt möte under dagen, är det nu en lång väg för förbundet att gå för att återupprätta förtroendet.

 

LÄS OCKSÅ: Annelie Nordström avgår i maj

 

Annelie Nordström sade på presskonferensen att enigheten om åtgärdspaketet var stor i styrelsen och att vissa förändringar redan påbörjats. Bland annat berättade hon att de redan beslutat att alla styrelsemöten ska vara alkoholfria. I åtgärdsplanen finns tydligt angivet att policys och riktlinjer ska ses över, att lägenheterna och hur de hanteras ska gås igenom samt att den osunda kulturen som funnits i delar av förbundet ska städas bort. ”Vi måste komma ihåg att Kommunal är medlemmarna, vi måste kunna se medlemmarna i ögonen och garantera att allt vi gör och alla beslut vi fattar är bra för medlemmarna, det ska vara vår gyllene regel”.

Förbundet kommer också att utvärdera vilka verksamheter Lyran ska driva och i vilka former det ska ske. De ska också inleda en plan för att avveckla restaurangen på Sveavägen.

Här har fackförbundet hörsammat många medlemmars vädjan om att fundera över vad som ska ingå i den fackliga kärnverksamheten.

Att Kommunal under den senaste veckan har fått utstå så mycket kritik beror på det som framkommit i Aftonbladets artiklar, men det har också att göra med att förbundets medlemmar under lång tid varit väldigt stolta över sitt förbund som haft tydliga värderingar och stått upp för allas lika värde, för kvinnor och de med tuffast arbetsvillkor och lägst löner. Förbundet har också tagit avstånd mot porr och haft en hög moralisk svansföring. Därför blir fallet så mycket större och granskningen så mycket hårdare när det framkommer att man inte i alla delar levt som man lär.

Men sedan är det också viktigt att tänka på att avslöjandet inte hade kunnat komma vid ett sämre tillfälle för lågavlönade LO-medlemmar. Mitt i avtalsrörelsen som redan innan detta hände såg ut att bli den tuffaste på länge. Man bör därför vara medveten om att Kommunals kris också utnyttjas av arbetsgivare och andra som vill facket illa.

 

LEDARE: Det här måste Kommunal göra

 

Under de senaste dagarna har fokus med all rätt varit på allt som inte varit bra i förbundet, men det finns också mycket som fungerar bra. De förtroendevalda har gjort ett fantastiskt jobb och de som arbetat med avtalsrörelsen har lagt ner ett gediget arbete, bland annat har de lyckats skapa opinion för att höja undersköterskornas löner. Ute på arbetsplatser i hela landet hjälper skyddsombud och arbetsplatsombud medlemmar varje dag med fackliga frågor.

För att stå starka i avtalsrörelsen krävs ett stort förbund med många medlemmar och med en ledning som nu visar att de menar allvar med att rätta till allt som tagits upp i åtgärdspaketet som presenterades idag. Detta är viktigt för att klara förbundet ur krisen och för att på längre sikt återskapa förtroendet hos medlemmarna. Det är också av största vikt för hela fackföreningsrörelsen att detta görs klokt.

I maj håller förbundet kongress och en stor del av åtgärdspaketet ska vara klart redan i april. Nu återstår att se om den externa revisionen och alla förändringar som ska göras kan få medlemmarna att känna samma stolthet över sitt förbund igen. Det är viktigt för att stå starka i avtalsrörelsen och för att alla de som har de lägsta lönerna och de tuffaste jobben inte ska bli förlorare utan vinnare.

Detta är en ledare. Det betyder att åsikterna i texten är ledarskribentens egna.

Kommentarer

När huvuden börjar rulla vågar ingen sticka fram hakan? Kanske ska de som sitter i förbundsstyrelsen i alla fall ha det kuraget att stå för sin sak i Kommunalarbetaren, den egna tidningen? Om man nu inte gör sig så bra på TV, radio eller i kvällspressen, så borde man verkligen våga säga sin mening i KA i alla fall. Hoppas valberedningen hittar folk som törs detta i framtiden.

Sedan så kan man ju undra om den fackliga medlemsdemokratin verkligen har blivit bättre de senaste åren? En gång i tiden var trafikpersonalen på SL en egen avdelning, Avd. 3 med 11 sektioner vill jag minnas. Efter upphandlingen blev varje "bussbolag" en egen sektion, typ Keolisförarna i en sektion, Nobinaförarna i en annan. När bussbolaget sedan byttes ut vid nästa upphandling fick man byta sektion, inte särskilt bra men det skulle bli värre. Nu sitter bussförarna i Keolis på sjukvårdssektionen på SÖS!? Från en egen stor stark avdelning med ett fantastiskt bra SL-avtal, till en liten minoritet i en blandsektion och med ett nu riktigt uselt BBA, (Buss Bransch Avtal). Ja, jag ser det som en klar försämring av bussförarnas makt över sin egen situation. Kanske med en ny förbundsledning så blir det en genomgripande demokratiförstärkning även nedåt i leden???
Ja, frågan är väl om Kommunals medlemmar ska ha något verkligt inflytande eller inte??? Om de ska få vara med krävs dock betydligt mer demokrati och inflytande än idag.

Det är definitionen av ironi att Annelie behöver avgå på grund av trycket från medlemmarna. Annelie har satsat sin tid som ordförande på att plocka bort det lokala pamperiet inom Kommunal. Där sektions företrädarna VAR Kommunal. Deras åsikter var det som gällde. Annelie har nött in hos de fackliga företrädarna idén om demokratiskt och funktionellt och dess skillnader. Hon har som ordförande försökt flytta makten från de fackliga företrädarna till medlemmarna. Och nu som pricken över I:et avgår hon, inte så mycket på grund av drevet, men på grund av att medlemmarna kräver det. Det som kommit fram i Aftonbladets granskning är inte okey men det är den sista flamman av det pamperi som Annelie har arbetat emot. Mycket av det som kom fram har man redan åtgärdat, långt innan aftonbladets granskning. Man måste också se saker och ting i sitt sammanhang. Kommunal var på väg in i en avtalsrörelse där man var starkare än någonsin. Kommunal hade ökat sitt medlemsantal flera år i följd. Något som näringslivet inte tänkte tolerera. Då gav man Aftonbladet i uppgift att hitta "skit" om Kommunal och det gjorde man. Julfesten hölls för-förra året, Metropol Palais recenserade man i oktober men man valde att gå ut med storyn nu, mitt i avtalsrörelsen. Alkoholpolicyn åtgärdades inför 2014, man sa upp samarbetet med företaget som anordnade porr showen så fort man fick vetskap om det, Anneli hade semestrat många gånger på Marholmen och betalat för sig utom en gång då man inte fakturerat henne. Aftonbladet gjorde en höna av en fjäder i syfte att skada arbetarrörelsen genom att få medlemmar att lämna Kommunal för att arbetsgivaren skull återfå initiativet i avtalsrörelsen. Att driva lyxkrog och inte betala sig är fel men detta pamperi var redan på väg att lämna Kommunal på order av Annelie men tiden räckte inte till för henne och hon fångades i drevet innan hon lyckades slutföra sina intentioner.

Det ligger helt klart något i det du säger. Det är ingen slump att Aftonbladet offentliggjorde uppgifterna just vid den tidpunkten.
Men Annelie har inte förmått att lyfta fram alla positiva saker hon utfört och när Aftonbladet publicerar uppgifterna väljer hon att vara tyst och inte bemöta rubrikerna. Som genomsnittlig läsare och måttligt engagerad medlem har jag ingen aning om vad Annelie gjort och inte gjort och vad som är bra och mindre bra. Allt jag kan bedöma är hur hon väljer att hantera situationen och när Aftonbladet får vara oemotsagd så länge får de monopol på sanningen och i det läget kan Annelie inte värja sig. Hon har inga andra alternativ. När hon väl träder fram är det för sent. Hon har redan alla emot sig.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-02-10. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.