Susanne Wensmark, huvudskyddsombud på Sus i Lund.
Susanne Wensmark, huvudskyddsombud på Sus i Lund.

Miljonböter för dålig arbetsmiljö

|År efter år har sjukhusen betalat böter för dålig arbetsmiljö vid överbeläggningar. På SUS Malmö har vitena haft effekt sedan beloppen höjdes ordentligt. På andra håll tickar pengarna iväg. I Sundsvall och Helsing­borg ligger hot om miljonviten varje gång man bryter förbud mot felplacerade sängar eller hög arbetsbelastning.

Kommunalarbetaren och Läkartidningen har gått igenom det 80-tal domar där landsting sedan millennieskiftet dömts till böter för brister i arbetsmiljön. Totalt gäller det drygt tio miljoner kronor, varav 8,7 miljoner hör ihop med brister som kopplas till överbeläggningar.  

Sundsvalls sjukhus har fått betala viten 18 gånger för felplacerade patientsängar i samband med överbeläggningar. Nu har Arbetsmiljöverket höjt hotet om vite till två miljoner kronor. Trots det finns problemen kvar. Patienter vårdas i behandlingsrum, på expeditioner och i vissa fall i korridorer, enligt Kommunals huvudskyddsombud Anders Sandström. Han rapporterar kontinuerligt till Arbetsmiljöverket, som ibland gör oanmälda inspektioner. Ett ärende där de krävt två miljoner ligger nu hos förvaltningsrätten.
  – 30 000 i vite var struntsummor för arbetsgivaren. Nu pratar man helt andra summor och vi hoppas att det blir en förändring. Det är inte hållbart att milj­oner vårdpengar går till viten. Då blir sjukhuset bankrutt till slut. Och våra medlemmar går på knäna.
  Sjukskrivningarna är 1,5 procent högre än för några år sedan, enligt Anders Sandström.

Undersköterskan Marie Svanholm jobbar på en av de drabbade avdelningarna, kardiologen, där hon också är skyddsombud.
  – Jag skriver avvikelserapporter så fort jag ser en överbeläggning, men det händer ingenting.
  – Det värsta är att folk söker sig härifrån. Vi får jobba dubbelpass för vi får inte mer personal.
  Marie Svanholm berättar att en chef i ett mejl uppmanat personalen att använda sin fantasi för att slippa ställa sängar i korridorerna.
  – Man blir ju skitförbannad. Vi lägger inte patienter i korridoren för att det är roligt.

Sjukhusen i Skåne har betalat nästan halva den totala vitessumman. Och främst Skånes universitetssjukhus i Malmö (SUS). I flera omgångar har Arbetsmiljöverket höjt nivån på viteskraven eftersom de inte haft effekt. Från 30 000 kronor till två miljoner. Förbudet gäller att sängar inte får placeras med mindre än 80 centimeters utrymme vid långsidorna. Därmed kan överbeläggningar förekomma utan att det strider mot förbudet. Men Arbetsmiljöverkets Lise-Lotte Hamfelt menar att förbudet blir tydligt när det går att mäta.
  – En fysisk brist är lättare att se än den psykosociala bristen som arbetstagaren kan uppleva.
  Lise-Lotte Hamfelt har gjort många av inspektionerna i Skåne och är även nationell samordnare för sjukvård. Hon säger att problemen med sängar i korridorer eller extra sängar i vårdrummen funnits sedan strax före år 2000. 

De flesta skånska sjukhus har betalat viten under dessa år men på alla utom SUS Malmö och Helsingborgs lasarett har förbuden att felplacera sängar upphävts eftersom situationen blivit bättre. Sedan viteskravet i Malmö höjdes till två miljoner har Arbetsmiljöverket inte kunnat konstatera att de brutit mot förbudet. Däremot fick Helsingborg betala 1,4 miljoner under 2012.
  – Frågan om vitena haft effekt är inte så enkel. På vissa sjukhus har 30 000 räckt men på andra håll har vi behövt höja avsevärt, säger Lise-Lotte Hamfelt. 

 Susanna Åsvik, huvudskyddsombud för Kommunal på Sus Malmö.Susanna Åsvik.

Susanna Åsvik är undersköt­erska och huvudskyddsombud på SUS Malmö. Hon säger att överbeläggningar minskat ordentligt och menar att det beror på det höga viteshotet.
  – Man har gått ut med tydliga direktiv att 80 centimeter gäller och att inga patienter får ligga i korridorer, matsal eller i duschrum, vilket har förekommit innan. Vitet om två miljoner är gällande, och det märks. Patienterna skrivs ut tidigare för att frigöra vårdplatser.
  Men arbetsmiljön är lika illa ändå, säger Susanna Åsvik. SUS har anställningsstopp och personalen tvingas jobba på sina lediga dagar.
  – Man kan ligga 200 timmar över timbanken. Längre återhämtning får man inte.

Huvudskyddsombudet i Lund, Susanne Wensmark, säger att när förbudet hävdes hade arbetsgivaren vidtagit åtgärder. Men i dag har hon gått med linjalen och sett att avståndet vid en säng var bara 45 centimeter.
  SUS Lund har också ett hot om vite på 4,3 miljoner på grund av arbetsbelastningen på akuten.

Så här fungerar vitesgången

1. Skyddsombud anmäler brister till Arbetsmiljöverket, som kan göra en inspektion.

2. Arbetsmiljöverket anger vitesbelopp och kräver åtgärder av arbetsgivaren.

3. Är myndigheten inte nöjd med åtgärderna, kräver de vitet i domstol.

4. Om domstolen dömer ut vitet betalas det till staten.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2013-05-15 08:20