Miljonsatsning på jobb till studenter

|Undersköterskor, barnsköterskor och skötare står som vinnare när flera miljoner satsas på yrkesintroduktion i Västra Götalandsregionen.

Det är personalutskottet i Västra Götalandsregionen som väljer att satsa 3,5 miljoner på en förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor, barnsköterskor och skötare inom psykiatrin. Introduktionen riktar sig till 60 studenter från vård- och omsorgsprogrammet som avslutat sina studier till sommaren. Redan i höst drar nämligen yrkesintroduktionen igång som innehåller såväl teoretisk som praktisk utbildning och handledning. Förhoppningen är att satsningen ska ge nyutbildade goda förutsättningar att snabbt växa in i yrkesrollen.

Lars-Göran Baatz, Kommunals avdelningsordförande för Psykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är odelat positiv till beslutet. 

– Det har varit tal om detta länge men jag visste faktiskt inte att det hade klubbats igenom redan. Vi driver alltid de här frågorna och tycker att det är en väldigt bra satsning. Det är viktigt att det satsas på just den här gruppen. Det behövs inte minst för att se till att de nyutexaminerade också stannar i yrket, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Västra Götalandsregionen visar inte samma ansvar och intresse när det gäller utbildningarna på de naturbruksgymnasium man driver.

Västra Götalandsregionen som svarar för ett antal naturbruksgymnasium som låter elever göra APL (praktik) inom hästnäringen sekretesskyddar uppgifterna rörande de hästverksamheter man använder sig av samt utförda riskbedömninar med anledning av de av Arbetsmiljöverket uppmärksammade arbetsmiljöbristerna inom hästnäringen.

Arbetsmiljöverket har ju konstaterar att många av dessa verksamheter som har allvarliga arbetsmiljöbrister även tar emot just elever från naturbruksgymnasiumen. Men ingen huvudman (rektor) erkänner att man skickar elever till hästverksamheter med dessa arbetsmiljöbrister.

Frågan är vem ansvariga på Västra Götalandsregionen försöker skydda med sekretessen? Är det verksamheterna eller sig själva eftersom man låtit elever ha APL på hästverksamheter med allvarliga arbetsmiljöbrister och som i förekommande fall även använder sig av svart arbetskraft. Det verkar inte vara elevernas säkerhet på dessa arbetsplatser man är mån om...

Thor Kempe's och Västra Götalandsregionens svarade till Horseworker United efter man begärt att få ut uppgifter om berörda hästverksamheter samt de berörda riskbedömningar...

"Ni har begärt att få veta vilka hästverksamheter som Naturbruksgymnasiet i Västra Götalandsregionen (VGR) använder för APL/praktik och riskbedömningar för dessa. Uppgifter om vilka hästverksamheter som VGR använder omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § och 31 kap 16 § offentlighets- och sekretesslagen eftersom det finns särskild anledning att anta att såväl det allmänna som de berörda hästverksamheter kan lida skada om uppgifterna röjs."

Helt klart så har man Västra Götalandsregionen inte förstått att riskbedömningarna skall göras för att skydda eleverna och inte de verksamheter som eleverna har APL på eller dem som svarar för att utföra riskbedömningarna. Vad finns det för brister på de berörda verksamheterna eftersom man inte vågar ha någon öppenhet på Västra Götalandsregionen?

I sammanhanget handlar det om elever som är minderåriga och som saknar skyddsombud. Och situationen är inte direkt bättre inom andra regioner. Elever från exempelvis Tenhults och Bollerups Naturbruksgymnasium har återkommande fått APL (praktik) hos bland annat Marie Helleberg som driver Mölleholmens ridcenter utanför Åhus. Den verksamhet som nämndes i reportagen i höstas om svartjobb inom hästnäringen. Den historien har i Jönköping fått vissa av regionpolitikerna (bland annat Malin Wengholm (m) samt Anders Berglund (S) att vägra diskutera eller svara på frågor. Istället arbetar man aktivt med att "lägga på locket", Mackulera dokument och censurera riskbedömningar.

Elever vågar inte ifrågasätta eftersom de är rädda om sin utbildning och betygen...

Vågar någon agera mot det här? Finns det några föräldrar inom Kommunal som har barn på berörda skolor då det saknas skyddsombud och fackligt engagemang i den här frågan?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-04-08. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.