Kristian Pohl
Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl

Ministern: ”Det är oacceptabelt!”

|Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson menar att hon gett Arbetsförmedlingen alla resurser och verktyg de behöver för att avveckla Fas 3.
– Så här ska det inte gå till. Det är inte acceptabelt att lämna någon utan insatser under en längre tid, säger hon.

Vad säger du om att så många lämnats i passivitet?

– Det är inte acceptabelt att lämna någon utan insatser under en längre tid. Att någon som kvinnan i reportaget inte har haft någon riktig aktivitet sedan augusti förra året är helt oacceptabelt!

 

LÄS OCKSÅ: Tusentals utan insatser efter Fas 3

 

Har regeringen misslyckats med att hitta alternativ till Fas 3?

– Jag är alltid ytterst ansvarig, men menar nog att det är Arbetsförmedlingen som borde svara på varför så många är i passivitet. Jag utesluter inte att det finns något ytterligare som regeringen kunde ha gjort, men jag ser inte vad.

Vad är det som inte fungerat?

– Varför det inte har fungerat är en fråga du får ställa till Arbetsförmedlingen – de har fått gott om resurser och alla verktyg och insatser som finns till den här gruppen.

Så du kan inte svara på var det har brustit?

– Det får Arbetsförmedlingen svara på, jag ser inte det härifrån. Jag tycker att jag har gett Arbetsförmedlingen alla de verktyg som finns. Man har rätt att studera, vi bygger ut extratjänsterna, och även om det har tagit tid har man tillgång till alla andra verktyg som Arbetsförmedlingen har.

 

LÄS OCKSÅ: ”Vi har inte mäktat med”

 

I valrörelsen lovade ni 25 000 extratjänster, vilka skulle ersätta Fas 3. Hittills har det inte ens skapats 3000 extratjänster?

– Det tog tid att få igång plusjobben också. Och en viktig sak har varit att få till avtal med kollektivavtalsenliga villkor. Nu har vi en överenskommelse på central nivå, vi har ökat stödet till 100 procent och utökat att också gälla privata arbetsgivare så min bedömning är att extratjänsterna nu kommer att öka i snabb takt.

Vad säger du till de tusentals som lämnats utan ordentliga insatser efter Fas 3?

– Att så här ska det inte gå till! Det är en dialog jag för hela tiden med Arbetsförmedlingen.

Har arbetsförmedlingen misslyckats?

– Jag är alltid ytterst ansvarig, men det bör Arbetsförmedlingen själv svara på. Vi har gett alla förutsättningar för att de ska klara jobbet.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Politikernas hyckleri och massmedias flathet inför det är oacceptabelt.

Jag arbetade med IT (har en högskoleutbildning inom det området och hade en bra lön) och blev arbetslös i en konkurs och på det första mötet på Arbetsförmedlingen fick jag veta att fortbildning var förbjudet. Jaha. Detta resulterade så småningom i nästan sju år som fas 3-slav som avbröts först när jag fyllde 65. Jag hade inget intresse av att sitta som kassako åt de parasiter som profiterade på min olycka. Över 400 000 kr skattefritt av skattepengar måste ha betalats ut till dem under dessa år. Men jag kunde som sagt inte få ägna mig åt lite fortbildning innan det blev för sent för att kunna komma tillbaka. Det hade kostat en bråkdel av dessa 400 000 kr. Men det blir ju bra för samhällsekonomin nu förstås eftersom pensionsutbetalningarna till oss före detta fas 3-slavar blir väldigt små.

Det var en befrielse att bli frisläppt från fas 3 och jag vet att väldigt många andra deltagare, många av dem högutbildade och med långa kvalificerade yrkesliv bakom sig, också avskyr denna idioti. Varför gör politikerna det inte frivilligt? Kan det vara så att de har andra, mer ljusskygga, motiv för att driva detta som de inte gärna vill tala om? Varför tar i så fall inte massmedia reda på detta och annat relaterat utan bara jamsar med?!

Arbetsförmedlingens mångåriga dysfunktionalitet är en av orsakerna bakom att man kan hamna i fas 3. Ansvaret för det ligger i huvudsak på politikerna, det är de som egentligen är de stora förbrytarna och Arbetsförmedlingen är mer eller mindre bara den som håller i yxan. Politikerna klarar sig undan ansvarsutkrävande. Därför kan de fortsätta. Uteblivet ansvarsutkrävande är demokratiskt förödande. Det kan man även se på många andra områden.

Håller med Lennart. Kräv att politikerna tar sitt ansvar.
Låt dem inte komma undan detta. Oavsett färg på
tanten eller gubben som är politiker. Dom var alla med på tåget när beslutet klubbades.
Ingen nämnd, ingen glömd:((((

A-kassan är en omställningsförsäkring till jobb och utbildning och inte till sysselsättning med sociala förtecken i största allmänhet..Borde vara i vilket fall som helst. Man betalar inte sin A-kassaavgift för att ha "något att göra" vid arbetslöshet.
Social utslagning och att inte känna social gemenskap är allvarligt. Men det löses inte med
att villkora A-kassa genom att anvisa eller delta i sociala verksamheter där jobbutsikterna är
obefintliga. Det är en kommunal angelägenhet att ta ansvar för sina invånare, oavsett om de är långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna. Ett bättre sammarbete med AF och kommun kan vara ett sätt att
att hitta lösningar.

Det är minst lika oacceptabelt att ett parti som har ideologier med rättvisa och solidaritet i sina paroller, där de glömmer totalt bort långtidsarbetslösa.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-05-15. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.