Motion bromsade Alzheimer hos möss

|Fysisk aktivitet kan hejda utvecklingen av Alzheimers sjukdom. I varje fall tyder ny forskning vid University of Columbia i USA på det.

Möss som genbehandlats med anlag för Alzhemiers sjukdom delades upp i två grupper. Den ena gruppen fick springa i ett hjul, det fick inte den andra. Det visade sig att de vältränade mössen utvecklade betydligt mindre plack i hjärnan än kontrollgruppen och löste en uppgift dubbelt så snabbt.

Även annan forskning med "Alzheimermöss" visar på miljöns betydelse när det gäller risken att utveckla Alzheimers. Möss som levde i en berikande miljö med kompisar, glada färger och leksaker hade färre alzheimerliknade förändringar i hjärnan än en kontrollgrupp.

(Källa: Dagens Medicin)

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2005-06-01 00:00