När ska lönen betalas ut?

|Om dagen för löneutbetalning är den 25:e och den infaller en lördag eller söndag, när ska lönen betalas ut?
Jeanette

SVAR: Det är vanligt att arbetsgivaren betalar ut lönen på fredagen när den 25 infaller på en lördag eller söndag, men det är inte alltid så. Inom en del områden finns datum för löneutbetalning reglerat i kollektivavtal eller åtminstone sista dag för löneutbetalning. Saknas reglering i kollektivavtalet är det en förhandlingsfråga mellan parterna.
Till exempel brukar förhandling ske om lönen ska betalas ut innan julafton. Saknas kollektivavtal finns det i bästa fall reglerat i anställningsavtalet vilket datum som lönen senast ska vara betald. 

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2011-12-01 14:45