Marc Femenia
Polistillslaget i november 2013. Foto: Marc Femenia

Nu väcks åtal i hemtjänsthärvan

|Polisutredningen har pågått i över två år – och det kommer att bli ett av de dyraste rättsfallen genom tiderna. I dag väcks åtal mot ett 30-tal personer som misstänks för grova bedrägerier inom hemtjänstföretaget Jome i Södertälje.

Södertälje kommun införde lagen om valfrihetssystem, LOV, i mars 2012. Snabbt etablerade sig flera nya företag, som blev stora särskilt i några områden. Det tog inte många månader innan kommunens kostnader för hemtjänsten hade skenat iväg. På bara några månader ökade antalet brukare med 14 procent. I stadsdelen Ronna var ökningen störst, från 79 till 206 brukare på sju månader. Dessutom var brukarna i Södertälje yngre än i andra kommuner och hade fler timmar.

Och snart väcktes misstankar. I december 2012 startade en polisutredning inom ramen för den särskilda Södertäljeinsatsen mot grov organiserad brottslighet, efter att Södertälje kommun gjort en polisanmälan.

Men det var än så länge inte officiellt. Under våren 2013 gjorde kommunen en utredning av de ökade kostnaderna för hemtjänsten. I den står att läsa att ökningen till stor del troligen berodde på ett dolt behov av hemtjänst – personer som tidigare haft rätt till hemtjänst hade plötsligt ansökt, efter att alternativen blivit fler.

Trots det menade kommunen samtidigt att det borde genomföras en så kallad kollegiegranskning av cirka 150 biståndsbeslut. Det innebar att inhyrda biståndshandläggare gick igenom besluten på nytt och gjorde nya bedömningar. Nästan alla – 90 procent – fick sin tid neddragen.

Kommunen förbjöd även anhöriganställningar. Det var inom dem som de största kostnadsökningarna skedde. Men anhöriganställningarna upphörde inte för det. Kommunen hade inte rätt att veta vilka som jobbade i företagen, och kunde alltså inte kontrollera om företag trotsade förbudet.

Den 12 november 2013 slog polisen till mot Jome, som hade cirka 140 brukare och var ett av kommunens största hemtjänstföretag. Ett tiotal personer greps och häktades, misstänkta för grova bedrägerier mot Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen. Utredningen växte sedan. Totalt har 41 personer varit misstänkta vid något skede i utredningen, men några har friats från misstankar.

KA hade granskat hemtjänsten i Södertälje en längre tid och var på plats vid tillslaget. Vi hade källor som berättade om omfattande fusk – misstankar som också bekräftades av polisen och kommunen. Misstankarna handlar om att biståndshandläggare har lurats att bevilja hemtjänst som det inte funnits behov för. Det ska i sin tur ha lett till att insatserna inte utförts – eftersom behovet inte fanns.

Totalt misstänks Jome ha lurat kommunen på drygt fem miljoner kronor.

Dessutom misstänks Försäkringskassan har lurats på knappt två miljoner kronor, för felaktigt utbetalade nystartsbidrag. Som KA kunde visa vid tillslaget mot Jome, betalade nystartsbidrag nästan hälften av lönekostnaderna för företaget första halvåret 2013.

Det finns även uppgifter om att Jome fuskat för att det skulle se ut som att de nådde upp till kommunens krav på utbildad personal. Källor till KA har berättat att personer med vårdutbildning fått pengar för att Jome ska få använda deras CV:n, trots att de aldrig arbetat där.

I januari 2014 avslöjade KA att det även fanns misstankar om att Jome fuskat med utbildning av personalen. Utbildningsföretaget Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI, hade under hösten 2012 utbildat minst 42 personer från Jome, inom ramen för utbildningssatsningen Omvårdnadslyftet. Vissa blev klara undersköterskor på rekordkort tid.

– Vi har reagerat på det och tycker att det är väldigt anmärkningsvärt. Jag tror att det här ingår i det systematiska bedrägeriet, sade Björn Schager på polisens Aktionsgrupp Stockholm till KA i januari 2014.

Fyra månader senare anhölls två anställda på KUI, misstänkta för osant intygande av betyg. De avskrevs dock från alla misstankar några månader senare.

– Bevisläget var på det sättet att vi inte kunde styrka brottsligt uppsåt, sade kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson till KA i september förra året.

Några månader efter tillslaget mot Jome, i februari 2014, stod det klart att det inte var det enda företag i Södertälje som misstänktes för fusk. Polisen slog till mot ett annat av kommunens hemtjänstföretag – AB Hemtjänst & Service. Sju personer är misstänkta för ett liknande brottsupplägg som det Jome misstänks för. Förundersökningen i det fallet pågår fortfarande.

Hemtjänstfusket i Södertälje har fått stora konsekvenser. Kommunfullmäktige beslutade några månader efter tillslaget att LOV skulle avskaffas. Under våren gjordes en upphandling av hemtjänst – fem av de företag som var verksamma i kommunen fick lov att fortsätta. 1 december förra året slutade Södertälje med LOV och tio företag fick avsluta sin hemtjänstverksamhet i kommunen.

Utredningen av Jome ingår i en särskild myndighetsgemensam mot grov organiserad brottslighet i Södertälje. Andra utredningar från den satsningen är dubbelmorden på den illegala spelklubben Oasen och ett stort fall av assistansfusk, som just nu är uppe i hovrätten. Tidigare i år gjorde polisen ännu ett tillslag inom ramen för insatsen – mot personer kopplade till den syrisk-ortodoxa kyrkan, med säte i Södertälje. Även de misstankarna handlar om fusk inom välfärden.

Jomes vd har suttit häktad med restriktioner ända sedan tillslaget i november 2013. Hon är inte vem som helst i Södertälje. Hennes man och söner driver flera krogar, några av hennes bröder äger Ronna centrum och en annan bror är politiker, fram till i höstas riksdagsman men nu lokalt i Södertälje. Vd:n själv har suttit i kommunfullmäktige för ett antal år sedan. Hon har även varit ordförande i den syrisk-ortodoxa kyrkan.

Polisens teori är att den grova organiserade brottsligheten i Södertälje har en maffialiknande struktur, med tre nivåer som samverkar med varandra. Det är därför som ekonomisk brottslighet inom hemtjänsten länkas ihop i samma myndighetsgemensamma insats som gängmord. Polisen riktar in sig på personer med mycket makt i Södertälje som de menar utnyttjar sin ställning.

Runt 30 personer kommer att åtalas i fallet med Jome. Rättegången startar den 27 mars och väntas pågå i 14 månader. Det kommer att bli ett av de största och dyraste rättsfallen genom tiderna.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2015-04-03 09:31