Facken nobbas på nytt blåljusmöte

|Efter ett möte med Kommunal och andra fackförbund i början av februari utlovade inrikesminister Anders Ygeman krafttag mot hoten och våldet mot blåljuspersonal.
Nu planerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett uppföljande möte den 30:e mars. Men den här gången är inte fackförbunden inbjudna.

mötet med inrikesminister Anders Ygeman den 5:e februari deltog även polisen, räddningstjänsten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Under mötet fick MSB i uppgift att arbeta med en strategi för samverkan mellan olika myndigheter när det gäller hot och våld mot blåljuspersonal. Därför kallar nu MSB till ett möte med berörda myndigheter, räddningstjänst, polis och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Anledningen till att fackförbunden inte bjudits in till mötet är enligt Mats Berglund, enhetschef för MSB, att detta i första hand är en arbetsgivarfråga.

–Sedan kommer SKL att förhandla med facken, men det har inte vi på MSB någon del i.

Men har inte facken viktig kunskap att bidra med i den här frågan?

–Absolut, facken har mycket kunskap i ämnet. Men det är såhär rågången ser ut.

Yvonne Chevallerau på Kommunal är kritisk till att facken inte är inbjudna till mötet.

– Det är problematiskt att vi inte är inbjudna. Vi står redo för möten med arbetsgivarna och får hoppas att det här bara är en engångsföreteelse. 

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Att inte arbetstagarorganisationerna inte bjuds in till mötena är inte konstigt. Det här är ett normalt förfarande på MSB. Det är olyckligt att så få har kunskap om och insikt i hur MSB fungerar som myndighet. I stort sett finns där samma problem med "öppenhet" som det gör när det berör Arbetsmiljöverket. Titta bara på en sådan sak som det ansvar MSB och Daniel Carlsson har när det berör barnsäkerhet. MSB har samordningsansvaret när det gäller barnsäkerhet och i barnsäkerhetsrådet sitter förutom MSB Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, SLU Movum (!),
Skolverket, Socialstyrelsen och Trafikverket. Men där finns ingen företrädare för föräldrarna (Föräldraalliansen och Hem o Skola). Man kan ställa frågan varför till MSB men man får inget svar på den.

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Barns--ungas-sakerhet/Samordning-barnsakerhet/

Problemet idag är att det inte finns någon insyn i hur tillsynsmyndigheter fungerar eller hur de utför sitt uppdrag. I sådana här frågor funderar det heller inte med att man har par möten och kommer fram till några beslut. Det måste finnas en ständigt fungerande dialog så att saker inte ramlar mellan stolarna på samma sätt som exempelvis att arbetsmiljöarbetet måste ingå i det dagliga arbetet för att fungera.

Ett annat prpbelm är att det är väldigt få organisationer (om ens någon) som kräver insyn i hur myndigheterna arbetar och urför sitt uppdrag. Här behöver (måste) arbetstagarorganisationerna vara aktivare. Vilka inom Kommunal granskar exempelvis återkommande de anmälningar som görs till MSB och Arbetsmiljöverket som berör Kommunal? Vilka granskar hur anmälningarna handläggs? Vilka granskar vilka inspektioner som utförs och med vilken kvalité de utförs?

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2016-03-24. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.