Colourbox
Foto: Colourbox

Nya löner för kyrkoarbetare

|Nytt avtal med IDEA är klart för anställda i Svenska kyrkan. Det ger löneökningar på i snitt 1 702 kronor på tre år.

Avtalet gäller från 1 april 2017 till 31 mars 2020. I år höjs lönerna med i snitt 567 kronor, nästa år är snitthöjningen också 567 kronor och året därpå 568 kronor. Individuell lönesättning gäller.

Även lägsta lönerna höjs. Från den 1 april i år är lägstalönen 20 457 kronor, nästa år är lägstalönen 20 907 kronor och 2019 är lägstalönen 21 367 kronor.

Ersättningar vid obekväm arbetstid, beredskap, förskjuten arbetstid, lägerverksamhet med övernattning samt färdtid höjs från den 1 april med 2,1 procent i år, 2,2 procent nästa år och 2,2 procent 2019.

Enligt Kommunal har inte några andra förändringar gjorts i avtalet. Majoriteten av Kommunals medlemmar som arbetar i Svenska kyrkan omfattas av avtalet med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2017-07-26 14:15