Colourbox
Foto: Colourbox

Nya villkor för en renare städbransch

|Upphandlingsmyndigheten har tagit fram arbetsrättsliga villkor som bör ställas vid upphandling av städtjänster. Villkoren gäller lägsta lön, arbetstid och semester enligt kollektivavtal.
– Vi hoppas att detta hindrar företag med sämre villkor att vinna upphandlingar, säger Kommunals ombudsman Lars Fischer.

Den 1 juli trädde en ny upphandlingslag i kraft. Lagen säger bland annat att i branscher med risk för social dumpning ska det ställas krav som förhindrar att företag med oskäliga arbetsvillkor får upphandlingskontrakten.

Upphandlingsmyndigheten har, i samråd med Kommunal och andra fack samt med arbetsgivarna, tagit fram villkor för att förhindra social dumpning samt stöd för hur villkoren kan tillämpas och följas upp.

Charlotta Frenander vid Upphandlingsmyndigheten säger att villkoren ska ses som en rekommendation när myndigheter ska upphandla städtjänster.

– Vi bedömer att dessa villkor behövs inom städbranschen där det annars finns risk för att företag med oskäliga villkor vinner kontrakt, säger hon.

Men det finns inget krav om att den som upphandlar måste följa Upphandlingsmyndighetens villkor.

– Myndigheten måste göra en bedömning om det krävs att ställa sådana villkor. Om myndigheten kommer fram till att det behövs så kan den antingen följa våra villkor eller ta fram egna i samråd med fack och arbetsgivare, säger Charlotta Frenander.

Hos Upphandlingsmyndigheten finns liknande villkor vid upphandling av persontransport med taxi och för viss verksamhet inom byggbranschen.

Villkoren för städbranschen har funnits i ungefär en månad. Charlotta Frenander vet ännu inte om någon myndighet har använt sig av dem vid upphandling.

Lars Fischer hoppas i alla fall att de ska komma till nytta vid kommande upphandlingar.

– Det är bra att de som upphandlar får veta vad som gäller enligt våra kollektivavtal, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen stängde 2018-02-02 09:27