Linn Ejdersand/Kommunal
Per Svensson. Foto: Linn Ejdersand/Kommunal

Nytt avtal för trafikpersonal

|Kommunal har slutit ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen KFS för buss- och spårvagnspersonal.
Avtalet ger löneökningar enligt märket och en ny arbetsgrupp ska se över de individuella lönerna.

Det blir ett nytt treårigt avtal för de cirka 2 000 trafikanställda som går på KFS avtal med Kommunal. Avtalet ger löneökningar på 6,5 % över tre år enligt följande: 588 kronor från och med den 1 oktober 2017, 601 kronor från och med den 1 oktober 2018 och 586 kronor från och med  den 1 oktober 2019.

När det gäller ob-ersättningen var parterna eniga om att höja den.

– Men vi hittade ingen enighet vilken av ob-ersättningarna som skulle upp så därför kommer det att stå i protokollet att de centrala parterna uppmanar de lokala parterna att teckna lokala ob-ersättningsavtal utöver de som finns i dag. Och det tror jag att de kommer att göra, men det måste vi vara med och bevaka att det verkligen blir gjort, säger Kommunals ombudsman Per Svensson.

Kommunal yrkade också på att tarifflöner ska införas för bussförare, i stället för individuella löner som nu.

– De centrala parterna konstaterar där att det lönesystem som finns i dag inte fungerar på ett tillfredsställande sätt så därför ska vi ha en arbetsgrupp kring de individuella lönerna.

Betyder det att de individuella lönerna är på väg bort?

– Vi får väl se resultatet. Det är svårt att ändra ett lönesystem på bara en månad i avtalsförhandlingarna. Nu får vi i gång en process kring det här.

Precis som i Kommunals avtal med Sveriges Bussföretag är ramtiden oförändrad, men det finns en skrivning om att alla förare som kör bussträckor på max 50 kilometer, även behovsanställda och dagkommenderade, har rätt till elva timmars dygnsvila. För de förare som kör längre sträckor kan dygnsvilan förkortas till nio timmar tre gånger i veckan enligt EU:s kör- och vilotidsregler.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Vare sig KFS eller BBA 2017 fick bussförarna att jubla? Med andra ord två misslyckade avtal, om ni frågar dem det berör.
Någon som vet vad vi ska göra för att om 3 år äntligen få betalt istället för att hela tiden få ge arbetsgivarna allt det de pekar på???
Kan Kommunal äntligen ta fajten 2020???

I princip en "blåkopia" på det privata avtalet.
Personligen är jag oerhört besviken på att det blev ett 3 årigt avtal utan några som helst arbetsförbättrande villkorsändringar,trots att man från Kommunal gick ut och pushade för att få in avtalsförslag.
Nu vet jag inte hur många förslag som kom in,men det var ett antal hundra.
Jag hoppas det kommer ske nån form av systemförändring i framtiden,så att man kan se sina kolleger i ögonen.
Precis som det arbetsplatsnära arbetet,så måste dom förtroendevalda få mer makt i delegationen gentemot våra ombudsmän.
Jag vet hur det fungerar i avtalsdelegationen efter att själv suttigt med ett antal ggr.
Sker det ingen förändring är jag rädd för att det blir ett nytt medlemstapp,medlemmarna ute på arbetsplatserna går på knäna p.g.a allt snävare scheman,uteblivna pauser etc
OBS detta är min personliga uppfattning om det 3 åriga avtalet
Kent Budd APO/SO
Spårvagnsförare/ fd Bussförare
Göteborgs Spårvägar

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-11-06. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.