Madeleine Andersson/Kommunal
Tobias Baudin. Foto: Madeleine Andersson/Kommunal

Avtalet med SKL förlängs ett år

|Kommunal förlänger avtalet med SKL i ett år. Undersköterskor inom LSS får del av undersköterskessatsningen i år och nästa år.
Sista året finns extra pengar som kan ges till andra yrkesgrupper.
– Vi är mycket nöjda med avtalet, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Det förlängda avtalet berör anställda i kommuner och landsting. Så här ser det ut:

År 2017:
Övriga medlemmar 530 kronor. Undersköterskor 710 kronor.

År 2018:
Övriga medlemmar 535 kronor. Undersköterskor 685 kronor.

År 2019 (Det extra avtalsåret):
Alla medlemmar 540 kronor + extrasatsning på 0,3 procent.

Krontalen är i snitt per person. Vissa kan få mer eller mindre i de lokala pottförhandlingarna.

Det som skiljer i det nya avtalet, förutom att det är ett år längre är:

Undersköterskor inom LSS-verksamhet får del av undersköterskesatsningen i år och nästa år.

Den extra satsningen på 0,3 procent av lönesumman, i dag värd cirka 75-80 kronor per medlem, förs till de lokala potterna. Pengarna ska användas till att höja utvalda yrkesgrupper. Det kan vara skötare, barnskötare, undersköterskor eller andra som fack och arbetsgivare lokalt vill satsa på.

Industrins märke på 6,5 procent under tre år har i SKL-avtalet räknats om till krontal för samtliga tre år som är kvar av avtalet. (Det började gälla 2016.)

OB-tillägg räknas upp med 6,5 procent under tre år.

Natt före helgaftnar räknas in i storhelgstillägget.

Förbättringar görs när det gäller jour och beredskap enligt bilaga J i SKL-avtalet.

Deltidsbrandmän som är kommunalt anställda slipper löneavdrag första timmen de är på utryckning.

Lägstlönerna räknas upp med 80 procent av avtalet värde i år och därefter med 100 procent per år.

Tobias Baudin tycker att det är ett bra avtal.

– Vi har fått med den extra låglönesatsning utöver märket på 6.5 procent som industrins parter enades om. Och detta avtal har vi enats med SKL om under fredsplikt. Särskilt bra är att vi har breddat satsningen på undersköterskor och gör det möjligt att satsa extra på andra grupper det sista avtalsåret.

Enligt honom är fördelen med att förlänga avtalet ett år att SKL-avtalet då kommer i fas med industriavtalet som också gäller till 2020.

­– Det underlättar LO:s samordning i framtiden, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Vid nyhetshändelser kan utvecklingen förändras efter att artikeln har publicerats.

Kommentarer

Vi som är stödassitenter på pappret varför räknas vi inte med varför skall vi ha mindre än uskor.Vi arbetar oxå med människor, Jobbar i stockholm

Jag tycker att kommunal bara är ett fackförbund för undersköterskor. Allt det handlar om är att dessa ska få så mycket som möjligt. Ev kan vi andra som jobbar med människor få något det tredje året ( men det är tydligen bara eventuellt inte säkert ). Jag arbetar som elevassistent med elever med olika typer av handikapp. Vi MÅSTE ha relevanta utbildningar för att kunna hjälpa alla ungdomar som vi träffar hela dagarna. Jag förstår Radmila och hennes arbetskamrater för vi sitter i samma situation. Det vore bra om någon inom kommunals styrelse kunde kommentera våra inlägg. Har skrivit flera gånger utan någon återkoppling.

Hej!
Gäller avtalet även undersköterskor som går under namnet Vårdare.
Det undrar vi på Skonarens gruppboende i Österåker. Vi går fortfarande under anställnings formem Vårdare. Vi borde ha samma värde som jobbar inom LSS. Är det inte dags att vi får lite trevligare benämning som passar bättre in på vårt viktiga arbete. Vi vårdar ingen vi jobbar istället med hela människan för att underlätta livet för ofrivilligt hårt utsatta. Vi ska klara av att vara kockar, inredare, inköpare, städare, pedagoger, boendestödjare, fotvårde, psykologer, kontorister dvs hantera datorer kontakt med anhöriga, myndigheter mm det är en liten del av listan som vi dagligen gör. Vi her rätt att höja status samt kraftig löneökning i våran yrkesgrupp också tycker jag. Vi på Skonaren halkar efter ordentligt och är arga och besvikna pa arbetsgivaren. Bara för att vi har varit trogna och stannat kvar under lång tid får vi det minsta men kan få det är inte OK.
Mvh Radmila.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-05-03. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.