Ovanlig lösning att facket ärver

|Sektionen eller avdelningen kan i sista hand ärva medlemmarnas pengar. Så ser villkoren ut i Kommunals sjuk- och efterlevandeförsäkring. Men förbundet är ganska ensamma om regeln, som får kritik av IF Metall.

KA har granskat kommunalarnas skydd vid dödsfall. En medlem som är gift och har barn kan efterlämna sig så mycket som en miljon kronor, visar beräkningar som vi tagit fram med hjälp av försäkringsbolagens experter.

Störst summa, 320 000 kronor, betalas ut från Folksams sjuk- och efterlevandeförsäkring. När KA tittade närmare på försäkringens villkor visade det sig att om medlemmen saknar anhöriga kan Kommunal ärva pengarna. Eller närmare bestämt medlemmens sektion eller avdelning. Såvida personen inte har skrivit ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande och pekat ut en annan arvinge.

Kommunals sjuk- och efterlevandeförsäkring är frivillig, men tecknas automatiskt vid medlemskap i Kommunal om man inte aktivt tackar nej. 66 procent av Kommunals medlemmar har den.  Att facket ärver är dock sällsynt. Enligt Folksam har det bara hänt någon gång var tredje år. Det beror till stor del på att inga pengar betalas ut om den avlidne är över 65 år.

Varken Folksam och Kommunals försäkringsansvariga Inger Hjärtström kände till villkoret. Men på Kommunal ser man inga problem med regeln.

– Om Kommunal får pengarna kan man argumentera att det i alla fall går till en förening som jag är medlem i, har Inger Hjärtström tidigare sagt till KA.

Hon menar att förbundet också alltid varit noga med att informera medlemmar om att de själva kan välja förmånstagare.

Kommunal är dock ganska ensamma om villkoret. Nio av de tolv LO-förbund som svarat på KA:s enkät har ingen livförsäkring som facket kan ärva. Saknas arvingar går medlen i regel till Allmänna arvsfonden.

Michael Kinell är ansvarig för medlemsförsäkringar på IF Metall och reagerar kraftigt när han får höra att Kommunal kan ärva medlemmarnas pengar. Så här skriver han i ett mejl till KA:

”Det är för mig väldigt främmande att den fackliga organisationen skulle vara förmånstagare när ingen anhörig finns. IF Metall har inte denna lösning och personligen skulle jag aldrig medverka till en sådan heller! ”

Även på Handels höjer man på ögonbrynen. Jan Ödmark som ansvarar för försäkringar har aldrig hört talas om ett liknande villkor. Han menar att det heller inte borde vara möjligt om försäkringen är frivillig och, som i Handels fall, inte ingår i medlemsavgiften. Han berättar att det tidigare inte var ovanligt att stora klubbar eller koncerner gjorde upp med Folksam och sin arbetsgivare om försäkringar som de anställda kunde teckna.

”De avtalen har vi succesivt försökt avsluta men om det skulle ha funnits någon konstighet (vilket man ändå får tycka att detta är) så känner vi inte till det på förbundskontoret”, skriver han i ett mejl till KA.

Seko har ett liknande villkor som Kommunal i sin livförsäkring hos Folksam. Premien för försäkringen ingår i medlemskapet och betalas av medlemmarna. Saknas arvingar går pengarna till förbundet. Enligt Seko har detta skett vid ”ett fåtal tillfällen” de senaste åren. Medlen används till att ge försäkringsinformation till alla medlemmar. Men enligt förbundets kommunikationschef Jonas Pettersson kommer man att ”titta extra på denna fråga vid nästa översyn av avtalet”.

På Pappers svarar förbundsombudsmannen Lasse Wåhlstedt först att han ”aldrig har hört talas om ett sådant” villkor och att han har svårt att tänka sig det. Men sedan ringer han upp KA och berättar att Pappers faktiskt har en liknande regel. Till skillnad mot Kommunal och Seko är det dock avdelningen, inte medlemmarna, som betalar premien för försäkringen. Även om försäkringen i förlängningen finansieras av medlemsavgifter.

– Om en avdelning har tecknat en obligatorisk sjuk- och efterlevandeförsäkring och medlemmen saknar arvinge eller förmånstagare, så går pengarna till avdelningen, säger Lasse Wåhlstedt.

Han tillägger dock att Pappers starkt rekommenderar att medlemmarna skriver ett förmånstagarförordnande.

I villkoren för Kommunals försäkring som presenterades på Folksams hemsida stod ingenting om att facket kan ärva medlemmarna. Efter att KA påpekat detta för Kommunal har Folksam nu lagt till den informationen. Så här står det under punkten förmånstagare:

1) Make, registrerad partner eller sambo
2) Arvingar
3) Den till gruppavtalet ansluten avdelning/sektion inom Svenska Kommunalarbetareförbundet som medlemmen senast tillhörde vid tidpunkten för dödsfallet.

Kommentarer

Hej Bo och tack för din kommentar.
KA har gjort en större granskning av Kommunalarnas skydd vid dödsfall för att hjälpa läsarna förstå vilka försäkringar och villkor som gäller för dem. Att facket i sista hand kan ärva medlemmen framgick inte av villkoren på Folksams hemsida och stod heller inte i de fullständiga villkor som går att ladda ner. Varken Folksam eller Kommunal var medvetna om detta villkor. Det var med andra ord en nyhet värd att rapportera om. Av artiklarna framgår att det är sällsynt att facket ärver och att det också finns en möjlighet att välja bort det alternativet genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Eftersom det är medlemmarna som betalar premien för försäkringen är det upp till dem att avgöra vart pengarna ska gå om de saknar arvingar.
Vänliga hälsningar,
Helena Gunnarsson, reporter på Kommunalarbetaren

Kan ej förstå kommunalarbetaren när de skriver om ovanligt att facket ärver. jag har sysslat med försäkringsfrågor åt kommunal i över 30 år, på sektion, avdelning och förbundsnivå. När jag läser denna artikel så blir jag ledsen över att kommunalarbetaren försöker att få det som att Kommunals avdelningar försöker ta pengar från anhöriga. Det finns för det första inga pengar som tas från denna frivilliga försäkring om det finns några arvingar, vilket K A skriver längst ner i artikeln. Sedan vad de andra förbunden har inskrivet i sina försäkringsvillkor måste ju vara totalt ointressant. Vad som jag anser är det viktigaste måste väl vara att om det inte finns några arvsberättigade arvingar är att dessa pengar som går i tillbaka till de som tillhör samma avdelning som den avlidne för att där sättas av till att användas till något som gynnar medlemmarna där. Än att gå till tex allmänna arvsfonden där troligvis inte ett ända öre går till fd. arbetskamrater. Det är mycket sällan som avdelningarna får pengar, under mina år så kan jag bara minnas att det varit 2 gånger vilket sammanlagt har givet den avdelningen 370 tusen eftersom det var andra belopp för. Dessa pengar har används så att alla medlemmar i den avdelningen indirekt eller direkt haft nytta av dessa. Vi har en mycket större möjlighet för våra medlemmar skänka pengarna till vem de vill än andra Förbund eftersom det i vårt försäkringsavtal finns punkten 3 Den till gruppavtalet ansluten avdelning/sektion inom kommunal som medlemmen senast tillhörde, då kan man skriva ett särskilt förmånstagare förordnande. Står det tex arvingar som sista kan man inte det om det inte finns några arvingar då går pengarna till Allmänna arvsfonden. Så Kommunalarna har en mycket större valfrihet än många andra av LO förbunden att bestämma vart pengarna skall gå. Synd att KA försöker vinkla det till något som inte stämmer.

Kommenteringen är stängd

Kommenteringen av denna sida upphörde 2017-05-31. Det är inte längre möjligt att lämna kommenterar på den här sidan.